POSK i Danmark-Funbo församling

Danmark-Funbo
Kontakt:
Ken Forsberg, bussken1@gmail.com, ordförande
Agneta Hellman, ahellman@telia.com

POSK består av människor i olika åldrar, från olika delar av församlingen och med olika politisk grundhållning som alla har det gemensamt att de är engagerade i församlingens arbete och är beredda att ta ansvar som förtroendevalda. Så vill vi att Svenska kyrkan ska fungera: att vanliga människor tas i anspråk och får möjlighet att gå in i olika uppgifter som behövs för att helheten ska fungera. Kyrkan är varken en kommun eller ett försäkringsbolag, utan en öppen gemenskap som sträcker sig utåt, mot en värld som behöver tro, liv, fred och försoning

Mål för denna mandatperiod:
– Att delaktigheten i församlingens gudstjänster ökar.
– Att goda kontakter med förskolor och grundskolor inom församlingen upprätthålls och utvecklas.
– Att församlingen är en kunnig och respekterad aktör i arbetet för och med ekonomiskt och socialt utsatta människor inom vårt område.
– Att församlingen är och uppfattas som en miljö där både vuxna och barn kan upptäcka och växa i tro.