fbpx

POSK i Danmark-Funbo församling

Danmark-Funbo
Kontakt:
Agneta Hellman, ahellman@telia.com, ordförande
eller
Rolf Nordblom, rolf.nordblom@gmail.com

POSK:s nomineringslista inför kyrkovalet 2017

1. Agneta Hellman,  Åkerby
2. LarsOlov Eriksson, Vilan
3. Maria Klasson Sundin, Selknä
4. Mikael Meisingseth, Nåntuna
5. Trude Gran, Sävja
6. Ken Forsberg, Nåntuna
7. Inger Tjäder, Marielund
8. Monica Pettersson Forsberg, Nåntuna
9. Sven Sundin, Selknä
10. Magdalena Olander, Gunsta
11. Rolf Nordblom, Sävja
12. Tommy Slapokas, Nåntuna

Varför ska man lägga sin röst på oss.

För att POSK består av människor i olika åldrar, från olika delar av församlingen och med olika politisk grundhållning som alla har det gemensamt att de är engagerade i församlingens arbete och är beredda att ta ansvar som förtroendevalda. Så vill vi att Svenska kyrkan ska fungera: att vanliga människor tas i anspråk och får möjlighet att gå in i olika uppgifter som behövs för att helheten ska fungera. Kyrkan är varken en kommun eller ett försäkringsbolag, utan en öppen gemenskap som sträcker sig utåt, mot en värld som behöver tro, liv, fred och försoning

Mål för kommande mandatperiod:
Att delaktigheten i församlingens gudstjänster ökar.
Att goda kontakter med förskolor och grundskolor inom församlingen upprätthålls och utvecklas.
Att församlingen är en kunnig och respekterad aktör i arbetet för och med ekonomiskt och socialt utsatta människor inom vårt område.
Att församlingen är och uppfattas som en miljö där både vuxna och barn kan upptäcka och växa i tro.