fbpx

Svenska kyrkans internationella arbete byter namn

Jorden och månen

I onsdags kom då beskedet som många väntat på, Svenska kyrkans internationella arbete byter namn. Enligt beslutet som fattades av kyrkostyrelsen den 9 maj kommer det från och med Fasteinsamlingen 2019 gå under namnet Act Svenska kyrkan.

Det har inte varit ett helt igenom enkelt beslut att byta namn, och det har stötts och blötts i många turer i Kyrkomötets råd för internationella arbetet. Många olika förslag har testats och avfärdats av olika skäl. Även förslaget om att byta tillbaka till Lutherhjälpen har varit uppe i diskussionen, men det föll bland annat på grund av det något komplicerande ordet ”hjälpen” då det kan tolkas som ett mindre jämställt förhållningssätt, enligt Erik Lysén i Kyrkans tidning.

Namnbytet har inte helt igenom tagits emot väl. Några tycker att namnet idag fungerar, och att namnbytet kommer lite för nära inpå hopslagningen mellan Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission 2008. De tycker att namnbytet nu bara kommer att skapa ny förvirring i vad det gäller och hade namnet behållits skulle det strax vara en bruten trend. POSKs representanter i rådet berättar att fokuset har mest legat kring ”att sälja varumärket” istället för att få igång och bibehålla det lokala arbetet kring det internationella arbetet, vilket säkert också skulle bryta trenden som nu istället namnbytet säger sig kommer kunna göra.

Nu är ju dock beslutet fattat och då är det bästa att se framåt och se till att namnbytet blir så bra det bara kan! Nu måste engagemanget lyfta, kanske framförallt på lokal nivå. Församlingarna behöver arbeta mer med Act Svenska kyrkan, något som POSK ska se till att lyfta så att församlingarna kan få den hjälp de behöver från nationell nivå.

 

Ur POSKs program 2018-2021

Internationellt arbete, hållbarhet, miljö och rättvisa

Kyrkans primära uppgift är att skapa möjligheter för människor att möta Kristus. Kristi kärlek driver oss att ta ansvar för såväl utvecklingsarbete och katastrofbistånd som för den hotade skapelsen.

Arbetet med opinionsbildning för internationellt bistånd är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet till att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter, och utveckling av vänförsamlingsprojekt är därför viktiga.

Världen präglas på många sätt av våld och övergrepp. Det är en synd när sådant sker. Svenska kyrkans internationella arbete är viktigt för att uppmärksamma hela kyrkan på vad som sker och att förmedla de hjälpinsatser som måste sättas in.

Det är ytterst viktigt att skapa engagemang för de kristna i världen som är förföljda, utsatta för våld och övergrepp för sin tros skull. POSK menar att Svenska kyrkans hjälpinsatser till dessa måste öka. Särskild uppmärksamhet ska riktas på barns och kvinnors situation.

POSK vill att kyrkan utifrån ett teologiskt perspektiv ska tala tydligt om konsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser, och vikten av en mer rättvis resursfördelning av tillgångar i fattiga länder. Förutom sociala orättvisor och miljöförstöring orsakar en ohållbar livsstil också klimatförändringar. Alla, främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi kan bromsa den negativa utvecklingen genom att värna skapelsen.

Ett sätt att ta ansvar är att efterfråga och konsumera varor och tjänster som producerats i en god arbetsmiljö och som gynnar en hållbar utveckling i samklang med hela skapelsen. Inom detta område finns det många ideella som har ett starkt engagemang, vilket bör uppmuntras och tillvaratas.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att arbetet med opinionsbildning om internationellt bistånd ska fortsätta.
att stöd till att rekrytera och utbilda internationella ombud och stöd till vänförsamlingsprojekt ska fortsätta.
att stift, pastorat och församlingar anslår medel till internationell diakoni och mission.
att stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.
att stödja ett aktivt miljöarbete i stift och församlingar, bland annat genom certifieringar och diplomeringar av olika slag.

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>