POSK S:t Matteus

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmän-politiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK S:t Matteus är en partipolitiskt obunden ideell förening bestående av människor som på olika sätt deltar i det kyrkliga livet i S:t Matteus församling.

Svenska kyrkans existens och framtid bygger på medlemmarnas delaktighet. En viktig form av delaktighet är att rösta! Delta i kyrkans demokratiska process.

Våra valfrågor inför kyrkovalet den 19 september 2021

 

POSK S:t Matteus vill:

  • att församlingens verksamhet ska ledas av människor som går i kyrkan och som är obundna av partipolitiska hänsyn
  • verka för en levande kyrka som utgör mötesplats för människor som tror på det kristna kärleksbudskapet
  • verka för att våra ungdomar ska kunna uppleva kyrkan som ett viktigt komplement till deras övriga tillvaro
  • verka för en aktiv kyrka som präglas av solidaritet, omtanke och omsorg om varje människa
  • att diakoni och socialt arbete är centrala i församlingens verksamhet
  • att S:t Matteus musikprofil behålls
  • att vi värnar om vår miljö som vi är satta att förvalta

Rösta på POSK S:t Matteus!

 

Om du är intresserad bli medlem:

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening, kontakta Ingrid Skelton Kockum, ingrid.kockum@ki.se.

 

Kontakt

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
För mer information kontakta: Ingrid Skelton Kockum: ingrid.kockum@ki.se

Ordförande i föreningen: Ingrid Skelton Kockum

Foto: Emmy Skelton Kockum