POSK S:t Matteus

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

POSK S:t Matteus är en partipolitiskt obunden ideell förening bestående av människor som på olika sätt deltar i det kyrkliga livet i S:t Matteus församing.

Svenska kyrkans existens och framtid bygger på medlemmarnas delaktighet. En viktig form av delaktighet är att rösta!

Våra valfrågor inför kyrkovalet den 17 september 2017

 

POSK S:t Matteus vill:

 • att församlingens verksamhet ska ledas av människor som går i kyrkan och som är obundna av partipolitiska hänsyn
 • verka för en levande kyrka som utgör mötesplats för människor som tror på det kristna kärleksbudskapet
 • verka för en aktiv kyrka som präglas av solidaritet, omtanke och omsorg om det som är utsatt och sårbart
 • att S:t Matteus musikprofil behålls
 • att diakoni och socialt arbete är centrala i församlingens verksamhet
 • att församlingen är en plats för levande dialog, reflektion och engagemang för alla åldrar – och att församlingen på olika sätt är engagerade i samhället
 • att de församlingsbor som så önskar inbjuds att medverka i gudstjänster och kyrkans övriga aktiviteter
 • att församlingens gudstjänster utformas så att de svarar mot olika behov
 • att församlingsborna erbjuds en hemvist och närhet till kyrka och beslutsfattare – ”kyrkan ska finnas när och där vi behöver den”. Samtidigt ser vi gärna att samarbetet med grannförsamlingarna förstärks och fördjupas – ensam är aldrig stark!

Rösta på POSK!

 

På vår kandidatlista för val till kyrkofullmäktige i S:t Matteus församling finns följande personer:

 1. Ulrika Ulvegren
 2. Gunnel Stenqvist
 3. Roger Bottinga
 4. Ingrid Skelton Kockum
 5. Maria Raby
 6. Annika Hellman
 7. Eva Mutvei Bottinga
 8. Gertie Hammarberg Tersmeden
 9. Karin Sidén
 10. Lars Stenqvist

 

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening, kontakta Gunnel Stenqvist, gunnel.stenqvist@sh.se eller Ingrid Skelton Kockum, ingrid.kockum@ki.se.

 

Kontakt

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
För mer information kontakta: Gunnel Stenqvist, gunnel.stenqvist@sh.se eller Ingrid Skelton Kockum: ingrid.kockum@ki.se

Ordförande i föreningen: Roger Bottinga

Foto: Emmy Skelton Kockum