POSK S:t Matteus

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

POSK S:t Matteus är en partipolitiskt obunden ideell förening bestående av människor som på olika sätt deltar i det kyrkliga livet i S:t Matteus församing.

Svenska kyrkans existens och framtid bygger på medlemmarnas delaktighet. En viktig form av delaktighet är att rösta!

Våra valfrågor inför kyrkovalet den 19 september 2021

 

POSK S:t Matteus vill:

  • att församlingens verksamhet ska ledas av människor som går i kyrkan och som är obundna av partipolitiska hänsyn
  • verka för en levande kyrka som utgör mötesplats för människor som tror på det kristna kärleksbudskapet
  • verka för en aktiv kyrka som präglas av solidaritet, omtanke och omsorg om det som är utsatt och sårbart
  • att S:t Matteus musikprofil behålls
  • att diakoni och socialt arbete är centrala i församlingens verksamhet
  • att församlingen är en plats för levande dialog, reflektion och engagemang för alla åldrar – och att församlingen på olika sätt är engagerade i samhället
  • att de församlingsbor som så önskar inbjuds att medverka i gudstjänster och kyrkans övriga aktiviteter
  • att församlingens gudstjänster utformas så att de svarar mot olika behov
  • att församlingsborna erbjuds en hemvist och närhet till kyrka och beslutsfattare – ”kyrkan ska finnas när och där vi behöver den”. Samtidigt ser vi gärna att samarbetet med grannförsamlingarna förstärks och fördjupas – ensam är aldrig stark!

Rösta på POSK!

 

Vi letar nu efter villiga personer att ställa upp på kandidatlista för val till kyrkofullmäktige i S:t Matteus.

Om du är intresserad bli medlem!

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening, kontakta Gunnel Stenqvist, gunnel.stenqvist@outlook.com eller Ingrid Skelton Kockum, ingrid.kockum@ki.se.

 

Kontakt

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
För mer information kontakta: Gunnel Stenqvist, gunnel.stenqvist@outlook.com eller Ingrid Skelton Kockum: ingrid.kockum@ki.se

Ordförande i föreningen: Ingrid Skelton Kockum

Foto: Emmy Skelton Kockum