POSK i Hallsberg

Vi är vanliga församlingsbor som drivs av vårt engagemang för kyrkan och för Hallsbergs församling, Vi vill att fler ska få uppleva den gemenskap som vi upplever i församlingen.

POSK i Hallsbergs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. Vårt kyrkliga ansvarstagande är inte knutet till ett parti eller partiprogram.

Vår vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Vill vill arbeta för att:

 • Hallsbergs församling ska vara en öppen och välkomnande kyrka som erbjuder verksamheter för livets alla åldrar
 • ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar
 • kyrkan ska vara ute i samhället och finnas där för alla människor som behöver den, vara en kyrka som gör skillnad

POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingen, inte politiska partier.

Vi som kandiderar för POSK i Hallsbergs församling är vanliga församlingsbor som drivs av vårt engagemang för kyrkan och för Hallsbergs församling. Många av oss har en lång historia av engagemang i Svenska kyrkan, som ideellt engagerade, kyrkvärdar, aktiva i ungdomsarbete och som anställda.

Våra kandidater till kyrkofullmäktige i Hallsbergs församling:

 1. Petra Brodén, 44 år, arkivarie
 2. Peter Kjellman, 63 år, gymnasielärare
 3. Anna-Lena Larsson, 43 år, undersköterska
 4. Laila Gribing, 70 år, pensionär
 5. Erik Nilsson, 64 år, handläggare
 6. Emma Söderberg, 37 år, säljare
 7. Helén Svensson, 68 år, kyrkoherde emerita
 8. Daniel Brodén, 43 år, stiftspedagog
 9. Frida Carlsson, 34 år, förskolelärare
 10. Veronie Lejonord, 58 år, förstelärare
 11. Anders Nilsson, 79 år, pensionär
 12. Lisa Nilsson, 29 år, lärare
 13. Markus Eriksson Nordkvist, 31 år , kyrkvaktmästare
 14. Lillemor Ohlsson, 81 år, lärare
 15. Alf Nilsson, 66 år, lantbrukare
 16. Sanna Maria Ringshagen, 34 år, kantor
 17. Inga-Lisa Skirling, 79 år, pensionär
 18. Andreas Tranderyd, 31 år, barnskötare
 19. Anna-Greta Nilsson, 79 år, f.d. grundskollärare
 20. Karin Broman, 83 år, f.d. adjunkt

Kontaktperson: Petra Brodén, 070-648 18 93

Styrelsen för POSK i Hallsbergs församling består av Petra Brodén, Peter Kjellman, Erik Nilsson, Anna-Lena Larsson och Karin Broman.

I valet 2017 fick vi 40% av rösterna vilket gav oss 10 mandat i kyrkofullmäktige.