POSK i Kalmar Pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, är en nomineringsgrupp som ställer upp för val till alla nivåer inom Svenska kyrkan. Vi finns i hela landet och är den största obundna gruppen i kyrkovalet, både nationellt och i Kalmar.

POSK – en kraft att räkna med

POSK finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. Våra kandidater till Kalmar pastorat har en förankring i gudstjänst och gemenskap i de fem församlingarna.

POSK har visioner för framtidens kyrka och går till val på ett brett program kring vad vi vill uppnå i en fri kyrka. En kyrka där idealitet och gudstjänstliv kan blomstra och där kyrkans organisation blir bättre, enklare och billigare. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med repsekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

Vår vision

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska:

  • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
  • förmedla befrielse, hopp och livsmod
  • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respektera individen och glädjas åt mångfalden
  • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
  • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
  • vara en brobyggare mellan kyrkor
  • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro


Kontakt

Vid frågor om POSK i Kalmar pastorat så svarar gärna vår ordförande Victor Ramström på dessa,
E-post: victor.ramstrom@posk.se