POSK
i Kalmar Pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti

POSK – en kraft att räkna med

POSK finns över hela landet och har förtroendevalda i samtliga 13 stift. I kyrkomötet är vi den näst största gruppen och den klart största obundna gruppen.
I Kalmar fick POSK ungefär 42% av rösterna i kyrkovalet 2017. Det gör oss till den största gruppen som förser Svenska kyrkan i Kalmar med beslutsfattare. Våra kandidater hämtar vi direkt från församlingslivet i våra fem församlingar.

Vår vision

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska:

  • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
  • förmedla befrielse, hopp och livsmod
  • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respektera individen och glädjas åt mångfalden
  • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
  • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
  • vara en brobyggare mellan kyrkor
  • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro


Kontakt

Vid frågor om POSK i Kalmar pastorat så svarar gärna vår ordförande Victor Ramström på dessa,
E-post: victor.ramstrom@posk.se