POSK i Kalmar Pastorat

POSK – ett gott val

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.
POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Vår vision

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska:

 • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
 • förmedla befrielse, hopp och livsmod
 • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respektera individen och glädjas åt mångfalden
 • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
 • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
 • vara en brobyggare mellan kyrkor
 • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK – en kraft att räkna med

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK finns över hela landet, med förtroendevalda i samtliga 13 stift. Vi är näst största grupp i kyrkomötet, och den största obundna gruppen.
I Kalmar är POSK den största nomineringsgruppen som förser Svenska Kyrkan i Kalmar med beslutsfattare. Våra kandidater hämtar vi direkt från församlingslivet i våra fem församlingar.

I Kalmar pastorat vill POSK arbeta för:

 • att ett starkt och strategiskt diakonalt arbete utförs för alla åldrar. Gärna med hjälp av ideella medarbetare.
 • att hitta vägar där fler ungdomar kan vara med och påverka församlingslivet.
 • att Svenska kyrkan i Kalmar arbetar aktivt med flera olika miljöfrågor.
 • att Kalmars fem församlingar fortsätter ha olika karaktär, med Kristus i centrum.
 • att samordning sker kring församlingarnas olika aktiviteter.
 • att arbetet kring konfirmander och unga ledare ges både tillräckliga resurser och nödvändig tid.
 • att det rika musiklivet i Kalmars kyrkor bevaras och utvecklas.
 • att ideellt engagemang uppskattas.
 • att alla musikgudstjänster ska vara kostnadsfria.
 • att långsiktigt satsa på lärande och undervisning i alla åldrar.
 • en kyrka för alla – Hela livet.
 • att barn och unga får möta kyrkomusiken i olika musikaliska sammanhang.
 • att det är självklart att alla, oavsett etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.

Kontakt

Vid frågor om POSK i Kalmar Pastorat så svarar gärna ordförande Victor Ramström på dessa,
E-post: victor.ramstrom@posk.se
Telefon: 0705-457719