POSK i Rasbo pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Din röst för en levande kyrka i hembygden!

POSK i Rasbo pastorat vill:

 •  Stärka gudstjänsten i vardagen
 •  Erbjuda ett rum för glädje och sorg,
  vila och återhämtning
 •  Ge ett berikande och långsiktigt
  deltagande för människor i alla åldrar
 •  Att den enskildes tro stärks
 • Stärka kyrkans utbud bl.a. med stöd
  av volontärer
 •  Skapa bredd i arbetet med starkt
  fokus på barn och ungdomar
 •  Öka utbudet med ”närodlade”
  förmågor inom t.ex. musiken
 •  Dela med sig av kyrkans rika kulturarv
 •  Öka intresset för samverkan mellan
  kyrka och samhälle
 •  Förnya kyrkan med nya influenser
  bl.a. genom intressegrupper