POSK i Söderköping S:t Anna

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Söderköping S:t Anna församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Några av de som kandiderar för POSK i kyrkovalet i Söderköping S:t Anna församling.
Några av de som kandiderar för POSK i kyrkovalet i Söderköping S:t Anna församling. 
Från vänster: Carl-Johan Ivarsson, Sture Josephsson, Gunvor Jarl, Alf Magnusson, Kristina Boqvist, Charlotte Flodin, Gunnel Svensson, Lilian Vendel, Anne Sophie Norlén, Marianne Bokblad, Kerstin Elg, Anna Doll, Beate Palm Scherl, Niklas Schultz och Gunnar Norlén.   Foto: Roland Nilsson.
Några goda skäl att rösta på POSK i valet till kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling 2017

En levande församling
Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan (POSK) arbetar för en engagerad församling där våra kyrkor är levande gudstjänstrum. Vi vill att församlingen skall samlas till olika former av gudstjänster med söndagens mässa som centrum. POSK vill främja ett rikt musikaliskt liv i våra kyrkor. För POSK är det en självklarhet att alla skall mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK.

En fri röst
POSK vill bryta partipolitiseringen och förnya demokratin i hela Svenska kyrkan. Våra kandidater är engagerade i församlingens verksamhet och väl förankrade i kyrkans liv. Inom POSK är det högt i tak och tillåtet att ha olika åsikter inom olika frågor. POSK finns i hela Sverige och tillhör de största nomineringsgrupperna i Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Viktiga mötesplatser
I vår församling finns många mötesplatser där människor kan mötas i olika livssituationer. POSK vill värna om dessa mötesplatser som Klockargården och församlingshemmen utgör, och fortsätta samverka med samhället i övrigt till att möta människor i olika behov. Vi är idag en församling med både stad och landsbygd. POSK vill värna om samhörigheten i församlingen, och vill att alla församlingens kyrkor skall ha ett levande gudstjänstliv.

En kyrka för alla åldrar
Vår församling bedriver idag en aktiv verksamhet för alla åldersgrupper. POSK vill att församlingens gemenskap skall vara tillgänglig för människor genom hela livet. Vi vill också uppmuntra till ett större frivilligt engagemang.

En världsvid kyrka
POSK stöder den internationella gruppens verksamhet – Söderköping S:t Anna församling är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi vill också främja det ekumeniska arbetet i Söderköping S:t Anna.

Miljö och klimat
POSK vill att församlingen prioriterar ansvaret för miljö- och klimatfrågor. Det är en trovärdighetsfråga för kyrkan att ta ansvar för hela skapelsen.

Enklare kyrkoval
POSK arbetar på olika nivåer för att förenkla kyrkovalet och återinföra indirekta val så att varje församling utser representanter till övriga nivåer. Detta skulle innebära en stor ekonomisk besparing, liksom ett stärkande av församlingen som grunden för allt kyrkligt liv.

> valprogram_soderkoping2017 (pdf)


Kontaktperson: Carl-Johan Ivarsson, Finnögatan 4B, 614 33 Söderköping.
ivarsson.carljohan@gmail.com