POSK i Göteborgs stift

Kontakt med stiftsföreningen:  
Mats Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg
mats@posk.se

Årsmöte för POSK i Göteborgs stift blir det den 7 april 2019 ca kl. 13.00
i Stora salen i Lundby Nya kyrka på Lundbygatan 2
efter gudstjänsten i kyrkan och efterföljande kyrkkaffe.

Efter årsmötet berättar Mattias Algotson, kyrkoherde i Stora Lundby-Östads pastorat tillika kontraktsprost i Partille-Lerums kontrakt, om vad en kontraktsprost gör.

Välkomna!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 mars under adress
POSK i Göteborgs stift,

c/o ordförande Mats Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg, mats(at)posk.se
eller
c/o sekreterare Jeanette Nilsson, Röde Bäcks väg 6, 439 31 Onsala, jeanette62373(at)hotmail.com

Kallelse till årsmötet med alla handlingar kommer snart.

Här finns information om föreningen POSK i Göteborgs stift. Läs om våra förtroendevalda och vårt programförklaring för denna mandatperioden, vår styrelse, våra stadgar och års- och medlemsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelser.

Läs våra års- och medlemsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser här.

 

Bild överst på sidan: Stiftskansliet, i Lilla Bommen i Göteborg.
Foto: Ankara  Wikimedia commons