POSK i Göteborgs stift

Kontakt med stiftsföreningen:  
Mats Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg
mats@posk.se

Kallelse till årsmöte

Årsmötet för POSK i Göteborgs stift äger rum
lördagen den 29 april 2023
på stiftskansliet, Läppstiftet 2 vån., Lilla Bommen 1
(ingången som vetter mot Hisingsbron)

Läs kallelsen, dagordningen, verksamhetsberättelsen och räkenskapsberättelsen här:

Årsmote-posk-i-goteborgs-stift-230429.pdf.

Välkomna på fika från kl. 11.30, programmet börjar kl. 12.10 med ett intressant föredrag av Johannes Imberg, församlingsherde i Fässberg och kyrkomötesledamot för POSK.

Här finns information om föreningen POSK i Göteborgs stift. Läs om våra förtroendevalda och vårt programförklaring för denna mandatperioden, vår styrelse, våra stadgar och års- och medlemsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelser.

Läs våra års- och medlemsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser här.

 

Bilden är från Wikipedia, fotograf W. Bulach