fbpx

Konfessionella skolor

En staty i marmor där figuren håller ansiktet gömt i sin handflata

Det kan väl inte undgått någon att konfessionella skolor är på tapeten i allra högsta grad för tillfället. Något som påverkar Svenska kyrkan i allmänhet och bland annat Knivsta församling i synnerhet. Jag kan tycka att det komplicerar det för Socialdemokraterna i deras obändiga vilja att vara kvar som parti i Svenska kyrkan.

Att S å ena sidan prompt ska vara med och styra i Svenska kyrkan samtidigt som de uppenbarligen har en väldigt konstig syn på tro (och hur religiösa friskolor drivs) är väldigt underligt och jag får det inte att gå ihop. Håller verkligen med om framförallt sista punkten i tweeten nedan från Per Wallin, präst från Göteborg.

Tidningen Dagen tar även de upp Socialdemokraternas valaffisch i frågan och där visar det på att det verkar finnas en spricka mellan partiledningen och Socialdemokrater för tro och solidaritet i och med Ulf Bjerelds förhoppning om att annonsen är en parodi.

Men S är långt ifrån ensam om att vara ute på ett korståg gentemot konfessionella skolor vilket Micael Grenholm gått igenom och bemött med fakta i punkt efter punkt i sin blogg ”Hela pingsten”. Som kristen och POSKare börjar denna valrörelse kännas riktigt jobbig om det ska fortsätta så här …

Läs gärna Lisa Tegbys krönika från april.

Ur POSKs program 2018-2021

Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Andra områden kan vara fritidsgårdar, hemtjänst och olika slags boenden. Det är en fortsatt angelägenhet för kyrkan att, där det finns förutsättningar, bedriva sådan verksamhet. För sådant som kräver större investeringar och mycket personal bör man finna former som inte riskerar att det sammanblandas med och urholkar församlingarnas och pastoratens ekonomi. Dessa verksamheter bör därför normalt bedrivas organisatoriskt fristående från, men i nära samverkan med församlingar och pastorat.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att Svenska kyrkan ska vara en aktiv välfärdsaktör och bland annat driva förskola, skola, fritidsgårdar, hemtjänst, sjukvård och boenden av olika slag, där det finns förutsättningar.