POSK i Lunds pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
POSK vill att alla förtroendevalda ska vara engagerade, insatta och förankrade i församlingens gudstjänst och i församlingslivet.

POSK i Lunds pastorat arbetar för att:

 • Gudstjänstlivet i pastoratet skall kännetecknas av mångfald samt samverkan i pastoratet.
 • Stärka och utveckla söndagsgudstjänsterna
 • Öka satsningen på mission och undervisning i kristen tro.
 • Barn och unga skall ges möjlighet att växa in i kyrkan
 • Verksamhet mot unga skall vara prioriterat.
 • Mission skall utvecklas som kyrklig närvaro där människor finns
 • Diakonin skall vara en integrerad del av församlingsverksamheten
 • Diakonin skall vara profetisk, kämpa för människors rätt och social rättvisa.
 • Det skall i pastoratet finnas familjerådgivning och diakonicentrum med särskild kompetens för gemensam verksamhet utöver församlingarnas diakonala verksamhet.
 • Svenska kyrkan i Lund skall vara en tydlig aktör i samhället.
 • Det skall synas att församlingarna är en del av den världsvida kyrkan.
 • Utveckla sång och musik med både bredd och kvalitet.
 • För en mångfald bland anställda och förtroendevalda.
 • Verka för bättre information om Svenska kyrkans identitet och arbete.

 

Vill du veta mer eller engagera dig för POSK i Lunds pastorat kontakta oss gärna:

Ordförande för POSK i Lunds pastorat: Samuel Körner Lilja, samuel.liljan@gmail.com

Kontaktpersoner i församlingarna:

Lunds Allhelgonaförsamling: Ylva Hedin, ylvalarsson20@gmail.com
Lunds domkyrkoförsamling: Mats Berg, mats.berg@svenskakyrkan.se
Helgeands församling: Samuel Körner Lilja, samuel.liljan@gmail.com
Lunds östra stadsförsamling: Kenneth Ferm, kenneth.b.ferm@gmail.com
Torns församling: Cecilia Åkesson, cissi.akesson@gmail.com
Norra Nöbbelövs församling: Jan Sternby, jsternby@gmail.com
Sankt Peters klosters församling: Mattias Nowak, mattias.nowak@eu.lu.se

 

Sidans toppbild: Foto på påskliljor, våren 2021. Foto: Cecilia Åkesson