POSK i Lunds pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
POSK vill att alla förtroendevalda ska vara engagerade, insatta och förankrade i församlingens gudstjänst och i församlingslivet.

POSK i Lunds pastorat arbetar för att:

 • Gudstjänstlivet i pastoratet skall kännetecknas av mångfald samt samverkan i pastoratet.
 • Stärka och utveckla söndagsgudstjänsterna
 • Öka satsningen på mission och undervisning i kristen tro.
 • Barn och unga skall ges möjlighet att växa in i kyrkan
 • Verksamhet mot unga skall vara prioriterat.
 • Mission skall utvecklas som kyrklig närvaro där människor finns
 • Diakonin skall vara en integrerad del av församlingsverksamheten
 • Diakonin skall vara profetisk, kämpa för människors rätt och social rättvisa.
 • Det skall i pastoratet finnas familjerådgivning och diakonicentrum med särskild kompetens för gemensam verksamhet utöver församlingarnas diakonala verksamhet.
 • Svenska kyrkan i Lund skall vara en tydlig aktör i samhället.
 • Det skall synas att församlingarna är en del av den världsvida kyrkan.
 • Utveckla sång och musik med både bredd och kvalitet.
 • För en mångfald bland anställda och förtroendevalda.
 • Verka för bättre information om Svenska kyrkans identitet och arbete.

Vi som kandiderar i valet 2021 i Lunds pastorat

Kandidater till kyrkofullmäktige i Lunds pastorat
Foto på några av POSK-kandidaterna i valet för Lunds pastorat
Foto på några av POSK-kandidaterna i valet för Lunds pastorat

1 Maria Edholm, Lunds östra
2 Mats Leijman, Lunds östra
3 Ylva Hedin Larsson, Allhelgona
4 Jan Sternby, Nöbbelöv
5 Kenneth B Ferm, Lunds östra
6 Nils Gårder, Domkyrko
7 Samuel Körner Lilja, Lunds östra
8 Marita Jönsson, Nöbbelöv
9 Jonas Eriksson, Torn
10 Cecilia Åkesson, Torn
11 John Sunnqvist, S:t Peters Kloster
12 Per Runeson, Lunds östra
13 Elisabet Bexell, Lunds östra
14 Mats Berg, Domkyrko
15 Bernt Borgestig, S:t Peters Kloster
16 Monica Lövestam Adrian, Domkyrko
17 Mattias Alveteg, Lunds östra
18 Micael Bengtsson, Domkyrko
19 Mattias Nowak, S:t Peters Kloster
20 Viktorija Laskovska, Helgeand
21 Weine Wiqvist, S:t Peters Kloster
22 Marchen Adébo, Helgeand
23 Ulf Kullenbok, Helgeand
24 Mats Larsson, S:t Peters Kloster
25 Elias Petrén, Lunds östra
26 Moa Leijman, Lunds östra
27 Eva Queckfeldt, Helgeand
28 Santal Sjöblom Timstedt, Allhelgona
29 Åke Månsson, Nöbbelöv
30 Madeleine Anderberg, S:t Peters Kloster
31 Lennart Jonson, S:t Peters Kloster
32 Ulrika Klingvall, Domkyrko
33 Karin Ferm, Lunds östra
34 Sofia Jeppsson, Lunds östra
35 Kjell Åke Modéer, Allhelgona
36 Kristina Alveteg, Lunds östra

Kontakta oss

Vill du veta mer eller engagera dig för POSK i Lunds pastorat kontakta oss gärna:

Ordförande för POSK i Lunds pastorat: Samuel Körner Lilja, samuel.liljan@gmail.com

Kontaktpersoner i församlingarna:

Lunds Allhelgonaförsamling: Ylva Hedin, ylvalarsson20@gmail.com
Lunds domkyrkoförsamling: Mats Berg, mats.berg@svenskakyrkan.se
Helgeands församling: Samuel Körner Lilja, samuel.liljan@gmail.com
Lunds östra stadsförsamling: Kenneth Ferm, kenneth.b.ferm@gmail.com
Torns församling: Cecilia Åkesson, cissi.akesson@gmail.com
Norra Nöbbelövs församling: Jan Sternby, jsternby@gmail.com
Sankt Peters klosters församling: Mattias Nowak, mattias.nowak@eu.lu.se

 

Sidans toppbild: Fotocollage, sommaren 2021. Foto: POSK i Lunds pastorat