POSK i Järfälla församling

POSK står för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Detta innebär att det inte finns någon koppling mellan POSK och något allmänpolitiskt parti. POSK har varit fristående från första början. POSK välkomnar alla människor oavsett vad man röstar på i de allmänna valen. Svenska kyrkan ska erbjuda människor platser och sammanhang med syfte att främja relationerna till Gud, andra människor och sig själv. Tron på Jesus Kristus är central. Vi vill verka för att evangelium sprids och att fler människor ska se gudstjänstlivet som en tillgång. De kommande åren vill vi värna församlingslivet och den kyrkliga gemenskapen samt sprida Jesu evangelium. Vi inom POSK är särskilt intresserade av att främja det frivilliga engagemanget hos människor. Det är positivt både för gemenskapen och församlingens ekonomi. Verksamheter vi vill prioritera är ungdomsarbete, musik och diakoni.

Järfälla kyrka
Järfälla kyrka. Den ursprungliga byggnaden är uppförd under 1100-talet. Kvar finns långhusets östra hälft och dopfunten,

Kontaktperson:
Elisabeth Elmi
073-070 71 37

jarfalla@posk.se