POSK i Växjö stift

POSK – ett gott val

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.
POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Vår vision

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska:

 • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
 • förmedla befrielse, hopp och livsmod
 • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respektera individen och glädjas åt mångfalden
 • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
 • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
 • vara en brobyggare mellan kyrkor
 • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK – en kraft att räkna med

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK finns över hela landet, med förtroendevalda i samtliga 13 stift. Vi är näst största grupp i kyrkomötet, och den största obundna gruppen.
I Växjö stift är vi för tillfället den tredje största gruppen i stiftsfullmäktige.

I Växjö stift vill POSK arbeta för:

 • att ett starkt och strategiskt diakonalt arbete utförs i alla församlingar. Gärna med hjälp av ideella medarbetare.
 • att det viktiga framtidsarbete som pågår i Växjö stift blir än mer levande och starkt.
 • att utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet sker så att fler kan känna gudstjänstglädje.
 • att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarna.
 • att tillgängliggöra det viktiga kulturarv som våra kyrkor är genom att öppna upp fler av dem och visa de otroliga kulturskatter som finns där. Gärna med hjälp av ideella medarbetare.
 • att riktade satsningar görs på att förbättra medarbetarkulturen mellan ideella och anställda.
 • att barn och unga får möta kyrkomusiken i olika musikaliska sammanhang.
 • att församlingar stöds och inspireras till ett aktivt miljöarbete.
 • att förstärka och fördjupa utbildningar för personal, förtroendevalda och ideella. Särskilt med grundläggande utbildning om Svenska kyrkan.
 • att hela kyrkan i Växjö stift blir en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta människor.
 • att stiftet stödjer församlingar genom utökad administrativ samverkan och inspiratörer som hjälper till där församlingsarbetet behöver utvecklas.
 • att det är självklart att alla, oavsett etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.

Kontakt

Vid frågor om POSK i Växjö stift så svarar gärna ordförande Victor Ramström på dessa,
E-post: victor.ramstrom@posk.se
Telefon: 0705-457719