POSK i Folkungabygdens pastorat

Rösta på POSK i Folkungabygdens pastorat för:
- En kyrka fri från partipolitik
- En kyrka med fokus på diakonal omsorg
- En kyrka med levande församlingar

Välkommen till sidan för POSK i Folkungabygdens pastorat!

Här är våra fokusfrågor för den kommande mandatperioden: Levande församling

Mission i församlingarna

– Rusta lärjungar
– Kyrkan som generationsöverskridare
– Gudstjänst som församlingens puls

– Främja och uppmuntra ideella medarbetare i alla sammanhang: administration,

  bibelstudier, unga ledare, information

– Uppmuntra ideella medarbetare att engagera flera, cellgruppstänkande

– Främja att körer och instrumentalister medverkar ofta i gudstjänster och konserter/

  insamlingsevenemang

– Främja för att garantera goda resurser i dop-, konfirmand- och ungdomsarbetet

En kyrka som värnar och gör skillnad

– Göra skillnad i världen
– Rusta lärjungar: rusta för framtid
– Gudstjänsten som församlingens puls

– Främja för att stärk, uppmuntra och föryngra diakonigrupperna

Främja för att stärka och stödja syföreningar och andra grupper som engagerar sig för

  diakoni och mission, lokalt och internationellt

Verka för fler internationella kontakter och vänförsamlingar

Främja för att garantera goda resurser i dop-, konfirmand- och ungdomsarbetet

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

– Göra skillnad i världen
– Rusta lärjungar
– Generationsöverskridande

– Främja att miljöcertifieringar och omställningar kommer igång och får ett färdigdatum

– Främja att redovisning/information sker om bakgrund och skäl till försäljningar av

  församlingshem, neddragningar (av verksamhet, personal) men även vid utökningar och

  omfördelningar

– Verka för att ett fåtal tydliga symbolmål ekonomiskt och ekologiskt väljs ut och driv dem

  med stolthet

Stötta arbetet i Stiftsstyrelse och Kyrkomöte

Verka för en kyrka fri från partipolitik

– Förenkla kyrkans organisation

– Brobyggande mellan kristna traditioner och kristna kyrkor

 

Riks POSK vill att vi ska verka för levande församlingar där:

 • Vi alla är likvärdiga inför Gud.
 • Vi får bygga vår tro på Jesus Kristus.
 • Människorna längtar till gudstjänsten.
 • Musiken bidrar till att bära, utforska och fördjupa tron.
 • Alla jobbar tillsammans på en jämställd grund.

Diakonal omsorg

Riks POSK vill verka för en levande församling där tron tar sig uttryck i kärlek genom att:

 • Vara den lyssnande medmänniskan.
 • Vara den hjälpande handen.
 • Vara ett stöd att övervinna svårigheter.
 • Vara mot andra som vi själva vill bli behandlade.

Svenska kyrkan – fri från partipolitik

Riks POSK i vill att Svenska kyrkan ska vara en kyrka:

 • Där huvudfrågorna inte är partipolitiska utan teologiska.
 • Där inte sekulära partier utöver inflytande.
 • Som är en gemenskap för alla och inte en åsiktsgemenskap.

Till vänster i menyn kan du se vilka personer som ställer upp i valen för de olika nivåerna.

Här hittar du vårt lokala valprogram 2021

Här hittar du POSKs nationella program.

Här hittar du Linköpings stifts POSK-förenings valprogram 2021

Här finns en kortare variant av programmet från valet 2017.

För kontakt med POSK i Folkungabygdens pastorat:

Leif Larsson, ordförande, 0142-172 93, 070-609 69 65,  leif.sonia@telia.com

Py Jönsson, sekreterare, 070-4320857,  pyjonsson@gmail.com


Sociala medier
> Facebook