POSK i Folkungabygdens pastorat

Rösta på POSK i Folkungabygdens pastorat för:
- En kyrka fri från partipolitik
- En kyrka med fokus på diakonal omsorg
- En kyrka med levande församlingar

Välkommen till sidan för POSK i Folkungabygdens pastorat!

 

Här är våra fokusfrågor för den kommande mandatperioden:

Levande församling

POSK i Folkungabygdens pastorat vill att vi ska vara en levande församling där:

 • Vi alla är likvärdiga inför Gud.
 • Vi får bygga vår tro på Jesus Kristus.
 • Människorna längtar till gudstjänsten.
 • Musiken bidrar till att bära, utforska och fördjupa tron.
 • Alla jobbar tillsammans på en jämställd grund.

Diakonal omsorg

POSK i Folkungabygdens pastorat vill verka för en levande församling där tron tar sig uttryck i kärlek genom att:

 • Vara den lyssnande medmänniskan.
 • Vara den hjälpande handen.
 • Vara ett stöd att övervinna svårigheter.
 • Vara mot andra som vi själva vill bli behandlade.

Svenska kyrkan – fri från partipolitik

POSK i Folkungabygdens pastorat vill att Svenska kyrkan ska vara en kyrka:

 • Där huvudfrågorna inte är partipolitiska utan teologiska.
 • Där inte sekulära partier utöver inflytande.
 • Som är en gemenskap för alla och inte en åsiktsgemenskap.

Till vänster i menyn kan du se vilka personer som ställer upp i valen för de olika nivåerna.

Här hittar du POSKs nationella program.

Här finns en kortare variant av programmet.

För kontakt med POSK i Folkungabygdens pastorat:

Leif Larsson, ordförande, 0142-172 93, 070-609 69 65,  leif.sonia@telia.com

Johanna Garde, sekreterare, 073-077 64 48,  Johanna.garde@outlook.com


Sociala medier
> Facebook