POSK i Gislaved

Ska kyrkan vara partipolitisk? Nej – Det tycker inte vi!

Vi i POSK representerar idag fyra församlingar i Gislaveds pastorat; Gislaved, Villstad, Våthult och Bosebo. Vår önskan är att alla församlingar i pastoratet i framtiden ska få partipolitiskt obundna representanter i kyrkofullmäktige. POSK lokalt kommer att arbeta för att det ska bedrivas god verksamhet i alla församlingarna i Gislaveds pastorat.

POSK är även representerat på stift och riksnivå och vi i Gislaveds pastorat representeras till stiftsfullmäktige och kyrkomötet av Elisabeth Hullfors, Villstad samt till stiftsfullmäktige av Magnus Ahlström, Villstad.

Vår vision. POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

EN FRI KYRKA

POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET

Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär. Det är viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt. De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom.

FÖRSAMLINGEN I CENTRUM

Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa.

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD

Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra. POSK vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring samtida frågor som drabbar samhället och visar på ett annat sätt att leva.

Våra kandidater i kyrkovalet 19 september

1. Jan Andersson Sebjörnarp
2. Magnus Ahlström Smålandsstenar
3. Inger Elmstål Våthult
4. Lars Hagstrand Bosebo
5. Anna Lindbäck Hedenstorp
6. Bodil Ahlström Smålandsstenar
7. Mona Petersson Våthult
8. Lennart Persson Bosebo
9. Anders Oliv Gislaved
10. Elisabet Hullfors Smålandsstenar
11. Arto Kantola Gislaved
12. Elisabet Lindroth Smålandsstenar
13. David Kastberg Gislaved
14. Bodil Kjellander Gislaved
15. Solveig Eriksson Gislaved
16. Glen Andersson Gislaved
17. Ebbe Falk Gislaved
18. May-Britt Svensson Båraryd
19. Fredric Bondéus Båraryd
20. Jes Hedensted Gislaved

Kontakt

Vid frågor om POSK i Gislaved så svarar gärna Anna Lindbäck på dessa,
E-post: annagislaved@bahnhof.se 
Telefon: 0703 321 966, 0371-98078