POSK i Gislaved

Ska kyrkan vara partipolitisk? Nej – Det tycker inte vi!

Vi i Posk representerar idag tre församlingar i Gislaveds pastorat; Gislaved, Villstad och Våthult. Vår önskan är att alla församlingar i pastoratet i framtiden ska få partipolitiskt obundna representanter i kyrkofullmäktige. Posk lokalt kommer att arbeta för att det ska bedrivas god verksamhet i alla församlingarna i Gislaveds pastorat.

Posk är även representerat på stift och riksnivå och vi i Gislaveds pastorat representeras till stiftsfullmäktige av Magnus Ahlström, Villstad.

Vår vision. POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Våga vara kyrka. Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Posk vill verka för att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund. Detta är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse. I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Kristi kärlek driver oss att ta ansvar för såväl utvecklingsarbete och katastrofbistånd som för en hotande skapelse.

Mångfald och respekt. De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan är en rikedom. Posk har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i en riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt. För Posk är det självklart att alla, oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.

Musik och kultur. Kulturens olika uttryck är en Guds gåva och bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt liv. Människor uttrycker tro på olika sätt, och det behövs utrymme för att tolka tro i samtida kulturliv.

Ge och ta ansvar. En demokratisk uppbyggnad tillhör Svenska kyrkans identitet. Demokrati har sin grund i vår tro på att Gud kallar människor till uppdrag och uppgifter i kyrkan och i varje enskild kristens ansvar för kyrkan. Svenska kyrkans ställning håller på att förändras, från självklar och särbehandlad till ifrågasatt och likställd, från en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda till en kyrka där de ideella har en betydande plats. Kompetens, engagemang och ansvarstagande är avgörande egenskaper. De unga har en särskild betydelse.

Våra kandidater i kyrkovalet 17 september

1. Anders Oliv Gislaved
2. Magnus Ahlström Smålandsstenar
3. Inger Elmstål Våthult
4. Anna Lindbäck Hedenstorp
5. Christina Widell Smålandsstenar
6. Mona Petersson Våthult
7. Roland Andersson Gislaved
8. Bodil Ahlström Smålandsstenar
9. Glen Andersson Gislaved
10. Arto Kantola Gislaved
11. Elisabet Åhlin Gislaved
12. Bodil Kjellander Gislaved
13. David Kastberg Gislaved
14. Ebbe Falk Gislaved
15. Christina Norén Gislaved

Kontakt

Vid frågor om POSK i Gislaved så svarar gärna Anna Lindbäck på dessa,
E-post: annagislaved@bahnhof.se 
Telefon: 0703 321 966, 0371-98078