HEMBYGDENS KYRKA är POSK i Vallentuna församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Välkommen!

HEMBYGDENS KYRKA är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i Vallentuna församling.

Av namnet framgår att vi vill värna den nära tusenåriga kristna tron och arv som finns inristade i bygdens runstenar. Många är de runstenar som bär det kristna korset som ett samlande märke på tillhörighet.

Vi vill fortsätta med att vårda församlingens fastigheter och kulturella tillgångar vilket främst är våra fyra medeltida kyrkor varav de äldsta är från 1100-talet. I anslutning till dem vill vi utveckla Pilgrimslederna och om möjligt binda ihop en pilgrims led med Fresta församlings Birgitta led och Ingegerds leden och därmed  ge fortsatt stöd till Pilgrim Vallentuna.

Barn och unga

Vallentuna församling har ett framgångsrikt barn, ungdoms och konfirmandarbete. Det är kyrkans framtid och en verksamhet som ska förses med nödvändiga resurser. Likaså vill vi se ökande insatser bland dem som är mitt i livet.

Diakoni, Ideella

Kyrkan är dess medlemmar. Tillsammans tar vi ansvar för att berätta budskapet om Jesus Kristus. Vår uppgift är därmed också att se till människans olika behov. Att vara medmänniska! Där är Diakonins uppgift att tillsammans med ideella medhjälpare vara en viktig resurs som vi vill prioritera.

Musiken

Musiken, gudstjänsterna och den mer konsertanta formen har en naturlig plats i församlingslivet. Vi ser gärna att den också sker i samverkan med det lokala musiklivet med tex kulturskolan och lokala grupper.

Undervisning

Församlingens huvuduppdrag är formulerad i den församlingsinstruktion som nyligen godkänts av domkapitlet i Stockholms stift, att ”Göra Kristus synlig”. Med det menas att i all den verksamhet som vi som Hembygdens kyrka vill stå för ska leda till att människor i sitt letande efter livets mening ska finna det i tron på Gud och Jesus Kristus.

Här kan du läsa vår folder!

Kandidater

Kontaktperson: Karl-Erik Forsgren

e-post: karlerik.forsgren@gmail.com

Telefon:070-5448042