POSK i Södertälje pastorat (Enhörna, Södertälje och Östertälje församlingar)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) har funnits i Södertälje sedan 2001 och har i varje val fått ett starkare förtroende från kyrkomedlemmarna. I kyrkovalen 2013 och 2017 blev POSK största grupp. Mandatperioden 2014-2017 ledde POSK en majoritet och styrde pastoratet, under innevarande mandatperiod har vi varit i minoritet.

Vi rekryterar nu kandidater inför kyrkovalet 2021. Hör av dig till sodertalje@posk.se om du är intresserad!

Program för innevarande mandatperiod 2018-2021

Församlingsliv och gudstjänst

Vi vill

 • att gudstjänsterna är fyllda av glädje och sång och att alla blir sedda och får vara delaktiga
 • att varje kyrka har ett arbetslag med präst, diakon, musiker och vaktmästare och ges större lokalt självbestämmande
 • prioritera ett metodiskt arbete för att ständigt växa i antalet engagerade medlemmar
 • prioritera konfirmand och ungdomsarbetet
 • fortsätta det långvariga och givande samarbetet med EFS i Hagaberg
 • fortsatt verka för ett gott lokalt samarbete med alla kristna kyrkor

De kyrkliga valen

Vi vill

 • att kyrkovalen blir personval på lokal nivå och att de högre organen utses indirekt genom församlingarnas kyrkoråd. Det är orimligt att kyrkovalet kostar 150 miljoner kr
 • att utgifterna för arvoden hålls låga
 • att unga bereds plats och möjlighet att ta ansvar i alla typer av kyrkliga styrelser

Den lokala organisationen

Vi vill

 • uppmuntra till levande och växande församlingar där resurserna inom varje församling tas tillvara på bästa sätt
 • att administrationen av kyrkans liv förenklas och effektiviseras
 • att våra kyrkogårdar är vackra och välskötta platser
 • att arbeta för att kyrkans verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt till exempel genom förnyelsebar el.

Kyrkans sociala roll

Vi vill

 • att våra diakoner ska förmedla direkt hjälp till enskilda som är utsatta
 • att kyrkan bidrar i stödet till dem som hamnar utanför samhällets sociala skyddsnät
 • att äldre, sjuka och ensamma får besök
 • stödja utsatta ungdomar i deras utveckling
 • verka för ett 65+ boende i kristen regi
 • utreda möjligheten att starta och driva en kristen förskola

Valfolder som PDF

Om oss

POSK i Södertälje är en lokalförening för POSK i Södertälje pastorat. Vårt mål är att pastoratet och dess församlingar ska styras av vanliga människor med fast förankring i församlingens gudstjänstliv och verksamhet. Att vara med i ett parti ger god erfarenhet  men partipolitiken ska inte följa med in i kyrkan. Vår vision är en kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus och bjuder in till en härlig och innerlig gemenskap med varandra och med den Gud som älskar oss så mycket att han gick i döden för oss.

Föreningen är öppen för nya medlemmar, håller årsmöte varje år och leds av en styrelse bestående av Gustaf Bengtsson (ordf), Anders Claesson, Nora Olander, Mikael Nyhlén och Ulf Sundblad.

Kontakta oss på följande adress: sodertalje@posk.se

 

Toppbild: Interiör från Sankta Ragnhilds kyrka. Av Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.