POSK i Södertälje pastorat

Ännu ett kyrkoval är genomfört och vi vill tacka alla som med sin röst gett oss förtroende att vara med och styra Södertälje pastorat och dess tre församlingar (Enhörna, Södertälje och Östertälje).

Program för kyrkovalet 2021

Församlingsliv och gudstjänst

Vi vill

 • att gudstjänsterna är fyllda av glädje och sång, där alla blir sedda och är delaktiga
 • att församlingarna har Kristus i centrum i allt sitt arbete
 • att varje kyrka/distrikt har ett arbetslag med präst, diakon, pedagog, musiker och vaktmästare som får utökat lokalt självbestämmande
 • att församlingarnas arbete har som mål att få fler engagerade medlemmar
 • prioritera arbetet med konfirmander, ungdomar och barn samt ge unga konfirmandledare möjlighet att växa i tron
 • utveckla musiklivet och den kristna sången i Enhörna församling
 • fortsätta det långvariga och givande samarbetet med EFS Hagaberg
 • utveckla det lokala samarbetet med alla kristna kyrkor i Södertälje

De kyrkliga valen

Vi vill

 • att kyrkovalen blir personval på lokal nivå och indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Det är orimligt att ett kyrkoval kostar drygt 150 miljoner kr att genomföra
 • sänka arvoden till kyrkans förtroendevalda
 • sträva efter att fler unga ges ansvar i kyrkans olika beslutande organ

Den lokala organisationen

Vi vill

 • uppmuntra till levande och växande församlingar där resurserna inom varje församling tas tillvara på bästa sätt
 • att administrationen av kyrkans liv förenklas och effektiviseras
 • att våra kyrkogårdar är vackra och välskötta mötesplatser
 • arbeta för att kyrkans olika verksamheter bedrivs på ett hållbart sätt så att omsorgen om klimatet speglas i all verksamhet
 • att Södertälje pastorat investerar i laddstolpar på parkeringar som tillhör kyrkan

Kyrkans sociala roll

Vi vill

 • att äldre, sjuka och ensamma får regelbundna personliga besök
 • erbjuda andakter med samtal och sång på flera vård- och omsorgsboenden i kommunen
 • att medlemmar i Svenska kyrkan får regelbunden information om den kyrkliga verksamheten, de som önskar ska kunna erbjudas personliga möten
 • att kyrkans diakoner ger stöd till dem som hamnar utanför samhällets sociala skyddsnät
 • att kyrkan på ett särskilt sätt möter ungdomar som god kristen förebild med vägledning in i vuxenlivet

Vår valfolder

Om oss

POSK i Södertälje är en lokalförening för POSK i Södertälje pastorat och har funnits sedan kyrkovalet 2001. Vårt mål är att pastoratet och dess församlingar ska styras av vanliga människor med fast förankring i församlingens gudstjänstliv och verksamhet. Att vara med i ett parti ger god erfarenhet, men partipolitiken ska inte följa med in i kyrkan. Vår vision är en kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus och bjuder in till en härlig och innerlig gemenskap med varandra och med den Gud som älskar oss så mycket att han gick i döden för oss.

Föreningen är öppen för nya medlemmar, håller årsmöte varje år och leds av en styrelse bestående av Martin Ahlman (ordf), Anders Claesson, Nora Olander, Mikael Nyhlén, Maria Jensson och Johan Bengtsson.

Kontakta oss på följande adress: sodertalje@posk.se

 

Toppbild: Interiör från Sankta Ragnhilds kyrka. Av Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.