POSK i Ekerö pastorat

POSK vill att kyrkan ska förmedla en levande tro på Gud, en Gud som möter oss vanliga människor med nåd och kärlek just där vi befinner oss. Så att vi kan möta varandra på samma sätt. POSK vill arbeta för en kyrka där människor i alla åldrar kan växa och utvecklas i sin livsuppgift och i sin relation till Gud.

POSK i Ekerö pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår från sitt engagemang för kyrkan.

Föreningen POSK i Ekerö pastorat bildades hösten 2008. Efter kyrkovalet 2017 har föreningen 13 av totalt 24 ordinarie ledamöter och sju ersättare i Kyrkofullmäktige samt fem ledamöter och tre ersättare i Kyrkorådet. POSK har ordförandeposterna i både Kyrkorådet, Sören Nordström, och Kyrkofullmäktige, Jan-Hugo Nihlén.

Föreningen är ett instrument för bred delaktighet och engagemang i alla de frågor som mår väl av en bred genomlysning, t.ex. kyrkorenoveringar, planering av nya verksamheter och gudstjänstformer. Detta sker bland annat vid föreningsmöten där både förtroendevalda och övriga medlemmar deltar. Vi bygger här vidare på en god tradition av frivilligarbete.

I kyrkovalet 2017 ställde POSK i Ekerö pastorat upp med 30 kandidater i valet till Ekerö kyrkofullmäktige.


Vårt program för mandatperioden 2018 till 2021 presenteras i vår valfolder, som du kan läsa här.

Följ oss på Facebook

 

 

 

 

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening, kontakta kassören, Barbro Arlinger, barbro.arlinger@gmail.com

Medlemsavgiften, 150 kr/medlem, betalas till bankgiro 394-6597.

Kontakt

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
För mer information kontakta:

 

Toppbild: Ekerö kyrka från luften. Foto: L.G.foto – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.