POSK i Ekerö pastorat

POSK vill att kyrkan ska förmedla en levande tro på Gud, en Gud som möter oss vanliga människor med nåd och kärlek just där vi befinner oss. Så att vi kan möta varandra på samma sätt. POSK vill arbeta för en kyrka där människor i alla åldrar kan växa och utvecklas i sin livsuppgift och i sin relation till Gud.


POSK i Ekerö pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår från sitt engagemang för kyrkan.

Föreningen POSK i Ekerö pastorat bildades hösten 2008. Efter kyrkovalet 2013 har föreningen elva ordinarie ledamöter och sex ersättare i Kyrkofullmäktige samt fem ledamöter och tre ersättare i Kyrkorådet. Sören Nordström, POSK, är ordförande i Kyrkorådet.

Föreningen är ett instrument för bred delaktighet och engagemang i alla de frågor som mår väl av en bred genomlysning, t.ex. kyrkorenoveringar, planering av nya verksamheter och gudstjänstformer. Detta sker bland annat vid föreningsmöten där både förtroendevalda och övriga medlemmar deltar. Vi bygger här vidare på en god tradition av frivilligarbete.

POSK i Ekerö pastorat ställer upp med 30 kandidater till årets val av fullmäktige för pastoratet. Här möter du några av dem.
Samtliga kandidater hittar du här

Här kan du läsa en pdf-fil om POSK i Ekerö pastorat  posk-broschyr 

Följ oss på Facebook

Kontakt

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
För mer information kontakta:

Vill du bli medlem i vår förening, kontakta kassören, Barbro Arlinger, barbro.arlinger@gmail.com.
Medlemsavgiften, 150 kr/medlem, betalas till bankgiro 394-6597.

Toppbild: Ekerö kyrka från luften. Foto: L.G.foto – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.