POSK i Ekerö pastorat

POSK vill att kyrkan ska förmedla en levande tro på Gud, en Gud som möter oss vanliga människor med nåd och kärlek just där vi befinner oss. Så att vi kan möta varandra på samma sätt. POSK vill arbeta för en kyrka där människor i alla åldrar kan växa och utvecklas i sin livsuppgift och i sin relation till Gud.

POSK vill att kyrkan ska förmedla hopp, livsmod och befrielse, respektera individen och glädjas åt mångfalden, vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa, frihet och omsorg. Kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som tydligt talar om Jesus Kristus.

Vi i POSK strävar efter att till kyrkoråd och församlingsråd välja kompetenta personer, som tillsammans med anställda och frivilliga är aktivt engagerade i församlingens liv. Vi vill också stimulera fler att stiga fram och ta ansvar som förtroendevalda

POSK i Ekerö pastorat är en lokal förening inom Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. POSK är en demokratisk organisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något politiskt parti. POSK ställer upp till val i församlingar, pastorat, stift och i kyrkomötet


Vårt program för mandatperioden 2022-2025 presenteras i vår valfolder, som du kan läsa här.

Följ oss på Facebook

 

 

 

 

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening, kontakta kassören, Barbro Arlinger, barbro.arlinger@gmail.com

Medlemsavgiften, 150 kr/medlem, betalas till bankgiro 394-6597.

Kontakt

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
För mer information kontakta:

 

Toppbild: Ekerö kyrka från luften. Foto: L.G.foto – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.