POSK i Valbo-Hedesunda pastorat

Ord och toner i skön harmoni - gudstjänst, gemenskap och diakoni

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Valbo-Hedesunda pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkomna till POSK i Valbo-Hedesunda pastorat

Kontaktpersoner: 
Anneli Ekholm,
.
 .
Toppbild: Interiör, Hedesunda kyrka. Foto: Ulf Klingström, Creative Commons CC0