POSK i Staffanstorp

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
I S:t Staffans församling i Staffanstorp finns Kyrkans Bästa. Det är den enda partipolitiskt och partiideologiskt obundna gruppen som ställer upp i kyrkovalet 2017 i S:t Staffans församling.
Vi ställer upp som Kyrkans Bästa i det lokala kyrkofullmäktigevalet, men gruppen är ansluten till POSK och personer aktiva i Kyrkans Bästa står på POSKs lista i valet till Stiftsfullmäktige i Lunds stift.
I Kyrkovalet välj Kyrkans Bästa! Vi tar ansvar för församlingens framtid och utvecklar kyrkan utan politiska förtecken.
 

I S:t Staffans församling, Staffanstorp har sedan flera år funnits en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp; Kyrkan 2000. Den har förtjänstfullt arbetat under Christer Larssons ledning. Inför Kyrkovalet 2017 har man tagit beslutet att inte ställa upp under beteckningen Kyrkan 2000. I stället har en ny POSK-grupp bildats – Kyrkans Bästa.

Bor du i S:t Staffans församling och vill engagera dig i Kyrkans Bästa? Eller har du några frågor? Ta gärna kontakt med Nils-Ove Mårtenson, 0708-25 49 60, info@kyrkansbasta.se

Vill du veta mer om gruppen? Besök gärna vår hemsida www.kyrkansbasta.se

Gilla och följ oss på Facebook www.facebook.com/kyrkansbasta

Kyrkans Bästa

Kyrkans Bästa är den enda partipolitiskt och partiideologiskt obundna nomineringsgruppen i S:t Staffans församling.
S:t Staffans församling behöver personer som tar ansvar för och utvecklar kyrkan utan politiska förtecken.
Hos oss kan Du påverka hur Du vill att S:t Staffans församling skall utvecklas.
Tillsammans skapar vi förutsättningarna för denna utveckling genom engagemanget i Kyrkans bästa – alltid med kyrkans bästa för ögonen.

Alla församlingsmedlemmar, unga såväl som gamla, är välkomna att delta i vårt arbete. Hos oss möter du alla åldersgrupper och många olika yrkesgrupper. Vi har kunskap och erfarenhet inom en rad olika områden och engagerar oss i alla frågor som rör församlingen.

Kyrkans Bästa är ansluten till POSK, Partipolitiskt obundna I Svenska kyrkan.

 

Våra huvudfrågor

Föryngring & Tillväxt
Här tar vi fasta på hur vi kan få igång ett föryngringsarbete bland de förtroendevalda, ta tillvara alla de kontakter med barn och föräldrar som vi har genom våra fina förskolor, förstärka konfirmand och ungdomsarbetet och stärka våra duktiga ungdomsledare i sina roller.

Förnyelse & Tradition
Här tar vi fasta på hur vi kan hantera den motsägelsefulla rubriken Förnyelse & Tradition. Går de att förena? Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstformerna, men även att det fortsätter att finnas en mångfald av uttryckssätt

Hållbarhet & Miljö
Här tar vi fasta på hur vi kan skapa en hållbar församling. Hur stoppar vi upp tendensen att vilja lämna Svenska kyrkan?
Miljödiplomeringsarbetet är viktigt för en hållbar församling och värld. Det skall fortsätta på sin framgångsrika väg – nu i Fas 2.

Läs hela vårt program på
kyrkansbasta.se/projects.html

Val till Stiftsfullmäktige i Lunds stift

På POSKs valsedel till Stiftsfullmäktige finns två kandidater från S:t Staffans församling; Christer Larsson och Nils-Ove Mårtenson, Kyrkans Bästa. Kryssa gärna den kandidat du vill se som representant från S:t Staffans församling i Stiftsfullmäktige. OBS! Du får maximalt kryssa tre namn!

Val till Kyrkomötet

POSK har en valsedel till Kyrkomötet. Välj denna, även om det inte finns någon kandidat från S:t Staffans församling på den.