POSK i S:t Staffans församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti.

POSK i S:t Staffans församling är den enda gruppen för dig som vill att församlingen ska styras av församlingsaktiva och inte av kommunpolitiker!

I S:t Staffans församling fanns mellan åren 1998-2017 nomineringsgruppen Kyrkan 2000 som var kopplad till POSK. Under alla dessa år var gruppen störst i församlingen. Denna grupp lämnade ett tomrum efter sig och omstartade därför inför kyrkovalet 2021, även nu kopplad till POSK. Gruppnamnet har ändrats till POSK i S:t Staffans församling.

KF Ledamöter

Hali Liddell, Stefan Kamensky, Conny Lindhe, Nils-Arvid Persson (Kyrkofullmäktiges Ordförande), Annika Dahl Bergh, Christer Larsson, Lena Persson, Simon Cederpil Sandqvist, Elisabeth Lindhe

 

KF Ersättare

Vera Landin, David Hedin, Peter Lekenmyr, Ingela Löfberg, PO Kjellborn (Kyrkorådets Ordförande )

 

Övriga Medlemmar

Emelie Araldsson (KR), Kjell Persson,  Anette Lekenmyr, Wiwy Bornman, Britt-Marie Johansson

POSK i S:t Staffans församling är en partipolitiskt obunden grupp med kandidater i olika åldersgrupper med kompetens inom olika yrkesområden, som är engagerade i församlingen på olika sätt.

POSK i S:t Staffans församling vill verka för:

  • En öppen folkkyrka med låga trösklar, högt i tak, tron i centrum och alla människors lika värde i grunden.
  • En dynamisk församlingsverksamhet i lyhördhet för människors behov och i öppen dialog med samhället.
  • En församlingsgemenskap där varje människa känner sig välkommen och ses som en gåva och en resurs.

S:t Staffans församling ska finnas till för alla församlingsborna i glädje och sorg genom hela livet.

Vi vill att alla åldrar ska känna sig välkomna: barnen genom vår förskola, öppna förskola, miniorer, Hangaround och sommarläger; våra ungdomar genom sin konfirmation och sedan i vår ungdomsgrupp SKUFF och/eller som konfirmandledare; vuxna mitt i livet via våra olika vuxenverksamheter, äldre via olika gemenskapsgrupper, leva-vidaregrupper, hembesök och utfärder, och alla åldrar till olika former av gudstjänster, musikprogram, körer och pilgrimsvandringar. Vi vill satsa ytterligare på vår barn- och ungdomsverksamhet för att förvissa oss om att nästa generation blir öppna och toleranta i samvaron med andra människor.

Vi är mycket angelägna om församlingens diakonala arbete, vi vill att diakonin ska stödja och hjälpa alla som är utsatta på olika sätt och vara röstbärare i både kyrka och samhälle. För oss är det en viktig del av vårt uppdrag som kristna medmänniskor. I församlingen finns många ideella medarbetare och vi vill stödja och uppmuntra detta viktiga arbete. Församlingen ska också aktivt stödja nyanlända genom integrationsinsatser i nära samarbete med andra aktörer.

S:t Staffans församling har ett rikt musikaliskt liv med många körer och fina instrument. Vi vill att församlingen förvaltar och utvecklar det arbetet som når ut och sprider glädje till väldigt många församlingsbor. Under mandatperioden vill vi särskilt sträva efter att förstärka det musikaliska arbetet bland barn och unga.

Många värdesätter att S:t Staffans församling har vackra kyrkor och välskötta kyrkogårdar. Vi vill att dessa är fortsatt öppna men vi vill också öka tillgängligheten. De som har svårt att röra sig ska inte möta onödiga hinder i kyrkorummen eller på kyrkogårdarna.

S:t Staffans församling bedriver ett mycket gott förskolearbete. Vi är angelägna om att detta förskolearbete även framöver skall bedrivas utifrån kristna värderingar och med barnens bästa för ögonen.

Som kristna skall vi ta hand om den skapelse Gud gett oss i uppdrag att förvalta. Vi vill därför gå vidare med miljöarbetet kring solceller, klimatsmarta fordon, klimatanläggningar för kyrkorna mm. Den tekniska utvecklingen går vidare och S:t Staffans församling skall vara i framkant i miljöarbetet.

_________________________________________________________________

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.  Matteusevangeliet 18:20

 

Kontakta oss om du vill engagera dig i POSK i S:t Staffans församling:

Hali Liddell
0708-23 79 86
hali.liddell@svenskakyrkan.se