POSK i Katarina församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.


Vi som går till val i Katarina församling

Vi är mellan 40-70 år med bred erfarenhet av Svenska kyrkan i allmänhet och Katarina församling i synnerhet. Vi har och har haft ett stort engagemang i uppbyggandet av både Allhelgonamässan och Katarinamässan.

 1. Arne Leeb

  Korist i Cappella Catharinae, pensionerad vd och managemnet konsult, medlem i kyrkoråd och ordf ekonomiutskottet. Lycklig morfar och farfar till 8 barnbarn.

 2. Anne Thörn, konsultchef

  Tvåbarnsmor och mormor. Arbetar inom IT-branchen som konsultchef. Frilutftsmänniska med många intressen. Skärgården, trädgård, ridning.

 3. Margareta Wennlund, stiftshandläggare

  Tvåbarnsmor och änka. Friluftsmänniska som älskar människor, skärgården och trädgårdsarbete, läsning och musik.

 4. Alice Braun, kommunikatör

  Kommunikatör i Svenska kyrkan. Trebarnsmor och  mormor. Sätter miljöfrågor högt och älskar öppna och inkludernade kyrkorum.

 5. Francy Suntinger, filmproducent

  Mor till två söner och arbetar som filmproducent.

 6. Johan Lindström, pedagog och musikproducent

  Församlingspedagog och musikproducent i Svenska kyrkan. Skapare av Technomässan Driver också den smygkristna podcasten Pärleporten.

 7. Allan Zoltan, fastighetschef

  Mark- och fastighetschef i Katarina församling sedan 8 år, fyra barn (ett barnbarn). Jag vill att fler ska få ta del av våra vackra kyrkobyggnader och dess fascinerande historia.

Vad vi vill

Vi vill utveckla ungdomsarbetet som tidigare samlade flera hundra ungdomar varje år. Det vill vi driva och bygga upp igen där Katarina församling blir en självklar mötesplats för unga med goda förebilder och trygga vuxna.

Katarina församling har ett rikt musik- och kulturliv som vi vill värna och möjliggöra även i framtiden.

Vi vill finnas för våra äldre där hembesök och på omsorgsboende är en självklarhet. 

Utveckla dop- och barnverksamheten. Det ska kännas som en självklarhet att döpa sina barn och att vi sedan finns med i livets alla skeden. 

Att arbeta med frågor som rör hållbart samhälle, socialt, lokalt, globalt och klimatmässigt där skapelsen står i centrum att värna och vårda. Vi vill att våra barnbarn ska ha samma möjligheter och rättigheter som vi har idag.

De grönområden på kyrkogården som finns kvar vill vi ska finnas för människor att finna en stunds vila och att uppleva natur och grönska.

Samarbeten med andra församlingar och organisationer är avgörande för att vara med och påverka till ett hållbart samhälle och där Katarina församling ska vara en ledande aktör för att visa vad det är att vara kyrka idag.

Vi vill förvalta och vårda vårt kulturarv i form av våra två unika kyrkor, byggnader och inventarier så att nästkommande generationer kan ta del och njuta av dem. Fler ska få ta del av våra vackra kyrkobyggnader och dess fascinerande historia.

Kontakt

Arne Leeb
070-746 52 74
arne.leeb@gmail.com