Välkommen till POSK ( Partipolitisk Obunden i Svenska Kyrkan) Jönköpings församling

Bön till Gud i oroliga coronatider formulerad av Sten-Gunnar Hedin

Gud, du som bor i evigheten, kom oss nära med din helige Andes kraft och hjälp oss i dag att leva i tillit till dig, du som i Jesus Kristus kom oss nära och vet vad det är att vara människa!

Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i förtröstan på din hjälp.

Jag vill tänka på ditt ord och därför skall jag hoppas: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet!”

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för att lösa frågan om vaccin och botemedel mot detta virus. Ge vishet och kunskap till framgång och resultat.

Herre Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom och dem som känner oro. Du som kallar var och en vid namn; bär varje människa igenom och låt hälsan och friden segra.

Amen!

På denna sida hittar du lite mera om oss. Vi är en lokal POSKgrupp i Jönköping. Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval i vilket vi hoppas att många ska delta. Vi kommer då att vara ett alternativ med kandidater som rekryteras från olika grenar av församlingens arbete och verksamhet. Vi har alltid regelbunda samlingar för de som är förtroendevalda i vår nomineringsgrupp med syfte att i samtal och dialog lyfta frågor om församlingsarbete och kyrkogårds/begravningsverksamheten. Välkommen Du med ! Här nedan kan du se hur vi lyckats i de senare kyrkovalen!

Valdeltagande:
2021: ?
2017: 17,34% röstade - då fick POSK som nomineringsgrupp 37,66 % av alla röster
2013: 13,09% röstade - då fick POSK som nomineringsgrupp 29,21 % av alla röster

Du kan också följa oss på facebook !
Vi finns även på facebook. https://www.facebook.com/poskijonkoping

Välkommen!

Vi är en tydligt partipolitisk obunden nomineringsgrupp!
Posk är medlet för vårt engagemang för den kyrka vi brinner för att förvalta och utveckla.
Vi är med och bygger framtidens kyrka.

Vi vill vara med och

bygga framtidens kyrka !

 

 

Så tänker vi inom POSK i  Jönköping kring Svenska kyrkan

Jönköping inför framtiden

 

 

 

 

Gudstjänsten ska vara i centrum

Vi vill:

 • fortsätta utveckla och skapa meningsfulla gudstjänster

för alla åldrar på olika tider, och där sång och musik

får fortsatt stor betydelse i gudstjänstlivet

 • erbjuda tillgängliga och bemannade kyrkorum, främst i

Sofiakyrkan och Kristine kyrka

Fortsatt satsning på barn och unga

Vi vill:

 • se fler förskolor i Svenska kyrkans regi
 • ha bra lokaler och aktiviteter med ungdomsfokus
 • lägga stor vikt vid dop och fortsatt satsning

på dopuppföljning och arbete med dopfamiljer

 

 Utveckla Svenska kyrkans lokala diakoni

 Vi vill:

 • värna om människor med stort hjälpbehov
 • se samarbete och samverkan kring ex. sociala företag
 • sätta fokus på integrationsarbete med ”nyanlända”
 • ha fungerande mötesplatser och nätverk för människor

i alla åldrar, som upplever ensamhet och isolering

 

 Samarbete

 Vi vill:

 • se en självklarhet i ekumeniskt samarbete och samverka

med andra goda krafter i samhället

 

VÄLKOMMEN TILL POSK I JÖNKÖPING

Kontaktperson: Jakob Janerhiem

jakobjanerheim@gmail.com

telefon 073-263 23 71

Styrelse för perioden 2014-2017.

 • Bengt Olsson, ordförande 073-5000081
 • Maria Boeryd  036-123358
 • Jakob Janerheim,  073-263 23 71
 • Anders Berthling  070 5438275
 • Adjungerad i styrelsen är Anders Nordberg 070-8952828

Vi är en nomineringsgrupp som finns över hela landet . I februari 2020 fanns cirka 160 olika grupper.

Vi är största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Jönköpings pastorat.

Bli medlem i POSK i Jönköping – 200 kr pp och år för enskild medlem. Kontakta styrelsen för mer information.