Välkommen till POSK i Jönköpings församling ( Partipolitisk obundna i Svenska Kyrkan)

På denna sida hittar du lite mera om oss. Vi är en lokal POSKgrupp i Jönköping. Vi har alltid regelbundna samlingar för de som är förtroendevalda i vår nomineringsgrupp med syfte att i samtal och dialog lyfta frågor om församlingsarbete och kyrkogårds/begravningsverksamheten. Välkommen Du med ! Här nedan kan du se hur vi lyckats i de senare kyrkovalen!

Valdeltagande:

2017: 17,34% röstade - då fick POSK som nomineringsgrupp 37,66 % av alla röster
2013: 13,09% röstade - då fick POSK som nomineringsgrupp 29,21 % av alla röster

Du kan också följa oss på facebook !
Vi finns även på facebook. https://www.facebook.com/poskijonkoping

Välkommen!

Vi är en tydligt partipolitisk obunden nomineringsgrupp!
Posk är medlet för vårt engagemang för den kyrka vi brinner för att förvalta och utveckla.
Vi är med och bygger framtidens kyrka.

Välkommen till POSK möten, kommande aktiviteter 2023

 

 

30 januari: Medlemsmöte den måndagen 30 januari kl 18.30  Plats: Gräshagskyrkan

                   

18 mars:    Inspirationsdag  Plats: Sofiagården.

24 april:     Måndagen den 24 april planeras årsmöte. Plats: Gräshagskyrkan

 

 

_____________________________________________________________________________

Vision

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
  • förmedlar befrielse, hopp och livsmod
  • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
  • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
  • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
  • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Hela POSKs vision och program hittar du på vår hemsida.

Vi vill vara med och

bygga framtidens kyrka !

 

Så tänker vi inom POSK i  Jönköping kring Svenska kyrkan

Jönköping inför framtiden

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL POSK I JÖNKÖPING

 

Vi är en nomineringsgrupp som finns över hela landet . I februari 2020 fanns cirka 160 olika grupper.

Vi är största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Jönköpings pastorat.

Bli medlem i POSK i Jönköping – 200 kr pp och år för enskild medlem. Kontakta styrelsen för mer information.