Välkommen till POSK Jönköping

På denna sida kan du hitta lite mera om oss. Vi är en lokal POSKgrupp i Jönköping. Nu är kyrkovalet över och här nedan kan du se vilka som valts in i kyrkofullmäktige för kommande period. Kyrkofullmäktige kommer att besluta om kyrkorådssammansättningen.

Valdeltagande:
2017: 17,34%
2013: 13,09%

Du kan också följa oss på facebook !
Vi finns även på facebook. https://www.facebook.com/poskijonkoping

Välkommen!

Vi är en tydligt partipolitisk obunden nomineringsgrupp!

Vi vill vara med och

bygga framtidens kyrka !

 

 

Så tänker vi inom POSK i  Jönköping kring Svenska kyrkan

Jönköping inför framtiden

 

 

 

 

Gudstjänsten ska vara i centrum

Vi vill:

 • fortsätta utveckla och skapa meningsfulla gudstjänster

för alla åldrar på olika tider, och där sång och musik

får fortsatt stor betydelse i gudstjänstlivet

 • erbjuda tillgängliga och bemannade kyrkorum, främst i

Sofiakyrkan och Kristine kyrka

Fortsatt satsning på barn och unga

Vi vill:

 • se fler förskolor i Svenska kyrkans regi
 • ha bra lokaler och aktiviteter med ungdomsfokus
 • lägga stor vikt vid dop och fortsatt satsning

på dopuppföljning och arbete med dopfamiljer

 

 Utveckla Svenska kyrkans lokala diakoni

 Vi vill:

 • värna om människor med stort hjälpbehov
 • se samarbete och samverkan kring ex. sociala företag
 • sätta fokus på integrationsarbete med ”nyanlända”
 • ha fungerande mötesplatser och nätverk för människor

i alla åldrar, som upplever ensamhet och isolering

 

 Samarbete

 Vi vill:

 • se en självklarhet i ekumeniskt samarbete och samverka

med andra goda krafter i samhället

 

VÄLKOMMEN TILL POSK I JÖNKÖPING

Kontaktperson: Jakob Janerhiem

jakobjanerheim@gmail.com

telefon 073-263 23 71

Styrelse för perioden 2014-2017.

 • Bengt Olsson, ordförande 073-5000081
 • Maria Boeryd  036-123358
 • Jakob Janerheim,  073-263 23 71
 • Anders Berthling  070 5438275
 • Adjungerad i styrelsen är Anders Nordberg 070-8952828

Vi är en nomineringsgrupp som finns över hela landet och även i Jönköping är vi etablerade.

Vi är största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Jönköpings pastorat.

Bli medlem i POSK i Jönköping – 200 kr pp och år för enskild medlem. Kontakta styrelsen för mer information.