Välkommen till POSK lokala årsmöte 24 april kl 18.30 på Sofiagården

Verksamhetsberättelse presenteras för 2022 och bokslut och alla andra sedvanliga handlingar vid ett årsmöte. Alla hjärtligt välkomna!

 

 

_____________________________________________________________________________

Vision

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
  • förmedlar befrielse, hopp och livsmod
  • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
  • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
  • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
  • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Hela POSKs vision och program hittar du på vår hemsida.

Vi vill vara med och

bygga framtidens kyrka !

 

Så tänker vi inom POSK i  Jönköping kring Svenska kyrkan

Jönköping inför framtiden

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL POSK I JÖNKÖPING

 

Vi är en nomineringsgrupp som finns över hela landet . I februari 2020 fanns cirka 160 olika grupper.

Vi är största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Jönköpings pastorat.

Bli medlem i POSK i Jönköping – 200 kr pp och år för enskild medlem. Kontakta styrelsen för mer information.