fbpx

Välkommen till POSK ( Partipolitisk Obunden i Svenska Kyrkan) Jönköpings församling

Bön till Gud i oroliga coronatider formulerad av Sten-Gunnar Hedin

Gud, du som bor i evigheten, kom oss nära med din helige Andes kraft och hjälp oss i dag att leva i tillit till dig, du som i Jesus Kristus kom oss nära och vet vad det är att vara människa!

Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i förtröstan på din hjälp.

Jag vill tänka på ditt ord och därför skall jag hoppas: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet!”

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för att lösa frågan om vaccin och botemedel mot detta virus. Ge vishet och kunskap till framgång och resultat.

Herre Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom och dem som känner oro. Du som kallar var och en vid namn; bär varje människa igenom och låt hälsan och friden segra.

Amen!

På denna sida hittar du lite mera om oss. Vi är en lokal POSKgrupp i Jönköping. Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval i vilket vi hoppas att många ska delta. Vi kommer då att vara ett alternativ med kandidater som rekryteras från olika grenar av församlingens arbete och verksamhet. Vi har alltid regelbunda samlingar för de som är förtroendevalda i vår nomineringsgrupp med syfte att i samtal och dialog lyfta frågor om församlingsarbete och kyrkogårds/begravningsverksamheten. Välkommen Du med ! Här nedan kan du se hur vi lyckats i de senare kyrkovalen!

Valdeltagande:
2021: ?
2017: 17,34% röstade - då fick POSK som nomineringsgrupp 37,66 % av alla röster
2013: 13,09% röstade - då fick POSK som nomineringsgrupp 29,21 % av alla röster

Du kan också följa oss på facebook !
Vi finns även på facebook. https://www.facebook.com/poskijonkoping

Välkommen!

Vi är en tydligt partipolitisk obunden nomineringsgrupp!
Posk är medlet för vårt engagemang för den kyrka vi brinner för att förvalta och utveckla.
Vi är med och bygger framtidens kyrka.

Välkommen till digitala POSK-seminarium i vår 2021!

Under våren fortsätter POSK bjuda in till digitala samlingar en gång i månaden. Det blir samlingar med plats för ett öppet samtal där vi får gräva oss djupare in i POSKs vision, identitet och program. Träffarna kommer att hållas kvällstid klockan 19.00–21.00 och genomförs på Zoom.

Respektive seminarium kommer ineldas med en introduktion följt av samtal i mindre grupper, en liten paus och avslutas med samtal i den stora gruppen.

Seminariumen genomförs:
– 16 februari
– 17 mars
– 15 april
– 26 maj

Din anmälan till seminariumet behöver vi senast dagen före respektive träff och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på respektive datum ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut samma dag som det genomförs.

Vi är medvetna om att det första passet genomförs väldigt snart, men ser fram emot att samtala om de två första punkterna i POSKs vision då!

/Victor Ramström
informatör för POSK

 

_____________________________________________________________________________

Vision

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

 • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
 • förmedlar befrielse, hopp och livsmod
 • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respekterar individen och gläds åt mångfalden
 • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
 • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
 • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
 • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Hela POSKs vision och program hittar du på vår hemsida.

Vi vill vara med och

bygga framtidens kyrka !

 

 

Så tänker vi inom POSK i  Jönköping kring Svenska kyrkan

Jönköping inför framtiden

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL POSK I JÖNKÖPING

Kontaktperson: Jakob Janerhiem

jakobjanerheim@gmail.com

telefon 073-263 23 71

Styrelse för perioden 2014-2017.

 • Bengt Olsson, ordförande 073-5000081
 • Maria Boeryd  036-123358
 • Jakob Janerheim,  073-263 23 71
 • Anders Berthling  070 5438275
 • Adjungerad i styrelsen är Anders Nordberg 070-8952828

Vi är en nomineringsgrupp som finns över hela landet . I februari 2020 fanns cirka 160 olika grupper.

Vi är största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Jönköpings pastorat.

Bli medlem i POSK i Jönköping – 200 kr pp och år för enskild medlem. Kontakta styrelsen för mer information.