fbpx

Teresia vald till biskop i Härnösands stift

Idag den 14 maj valdes Teresia Derlén till nästa biskop i Härnösands stift! Det var vid den andra valomgången som valet stod mellan Teresia Derlén och Kenneth Nordgren, där Teresia fick 61% av rösterna. Teresia kommer att vigas till biskop i Uppsala domkyrka den 22 september, tillsammans med Ulrica Fritzon som valts till ny biskop i Skara stift.

Teresia arbetar i dag som biskopsadjunkt och stiftsteolog i Västerås stift. Tidigare har hon bland annat arbetat i olika roller som präst i England.

Stort grattis Teresia, och Guds välsignelse i det kommande uppdraget!

 

Foto: Maria Eddebo Persson

Årets årsmöte är genomfört

Årsmötet för POSK har idag genomförts i Örebro och Olaus Petri församlingshem. Cirka 80 POSKare från hela landet var samlade och deltog och följde de beslut som fattades. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna var den stora punkten på agendan att anta ett nytt program för POSK inför det kommande kyrkovalet och nästa mandatperiod. Det kommer publiceras här på webben under våren.

På årsmötet valdes en ny styrelse som under det närmaste året kommer bestå av:
Amanda Carlshamre, ordförande
Per Lindberg, ledamot
Sofia Westerdahl, ledamot
Peter Lundborg, ledamot
Josefine Carlsén, ledamot

Anders Brunnstedt, ersättare
Jan Eckerdal, ersättare
Samuel Körner Lilja, ersättare
Victor Backström, ersättare
Sara Sandelin, ersättare

Vi hälsar särskilt Samuel, Victor och Sara välkomna till styrelsen! Peter och Josefine har tidigare varit ersättare och valdes nu till ledamöter.

Det blev också dags att avtacka tre personer som funnits med i styrelsearbetet under lång tid. Nils Gårder i 30 år, Anna Lundblad i 21 år och Mats Rimborg i 18 år. (Mats kunde inte vara på plats och kommer att avtackas särskilt vid ett senare tillfälle.) Ett stort tack för allt det fina arbete ni lagt ner i POSKs styrelse under så många år!

Victor Ramström
informatör