POSK i Stenungsunds pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Stenungsunds pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Stenungsunds pastorat
I Stenungsunds pastorat finns två församlingar, Norum och Ödsmål. I pastoratet finns fyra kyrkor, Kristinedal, Norum, Stenungsunds kapell och Ödsmål.

I valet år 2009 ställde POSK upp som Kyrkans Framtid i Norums pastorat. Från och med 2013 heter vi alltså POSK istället.

Kontaktperson:
Irene Nilsson, alfakola(at)outlook.com, 0702-29 86 76

Kyrkoval 2017

Läs POSKs valsedel för Stenungsunds pastorat här:
valsedel_stenungsunds_pastorat_stenungsunds_pastorats_valkrets

Läs valsedeln för Göta Älvdalen och Stenungsunds valkrets
i stiftsfullmäktigevalet och valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Kyrkoval 2013

Förtroendevalda 2014 – 2017
Östen Nihlén
Irene Nilsson
Christina Grimpe
Stina Sandström
Ulf Brändén
Robert Etander
Röstfördelning 2013
Nomineringsgrupp % Antal Mandat
 Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 23,62 266 6
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 26,11 294 6
ÖPPEN KYRKA — en kyrka för alla 50,27 566 13

Röstredovisning
Valdeltagande: 2013: 12,6%, 2009: 10,3%, Förändring valdeltagande: 2,3%
Antal röstberättigade: 9 058, Avgivna röster: 1 145, Giltiga: 1 126, Ogiltiga: 19