POSK i Grava församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Lokalt program inför kyrkovalet 2021

 • Grava församling har förmånen att vara ett eget pastorat, med egen kyrka och
  kyrkogård, samt ett eget församlingshem i Skåre centrum. Vi vill verka för att Grava
  församling fortsätter att vara ett självständigt pastorat. Vår övertygelse är att en lokal
  och nära församling har bättre förutsättningar att nå sina medlemmar än en stor
  församling.

 • Församlingshemmet i Skåre är ett allaktivitetshus, som sjuder av verksamhet alla
  dagar i veckan. Vi vill att församlingen ska bli en ännu synligare aktör i hela Grava
  och Skåre, till exempel genom samverkan med skolan, kommunen, näringslivet och
  övriga föreningar i området. Barn- och ungdomsverksamheten ska vända sig till alla
  från spädbarnsåldern till unga vuxna.

 • Vi vill ha ett varierat gudstjänstliv i församlingen, där dagens gudstjänster
  kompletteras med nya former av gudstjänster.

 • Vi vill jobba för att församlingens personal verkar i en bra arbetsmiljö med tydliga
  uppdrag och avgränsningar mellan tjänstemän och förtroendevalda.

 • Vi vill jobba för att församlingens ekonomi hanteras så att medlemmarnas avgifter i
  största utsträckning bidrar till att uppnå kyrkans mål.

 • POSK i Grava församling ger dig en möjlighet att rösta på kandidater i kyrkovalet,
  som i sitt uppdrag som förtroendevalda enbart utgår från sitt engagemang för
  kyrkan.