POSK i Sigtuna församling

I valet till Sigtuna kyrkofullmäktige 2018-2021 ställde föreningen upp med 18 kandidater på en POSK-lista, som samlade 496 röster eller 43,36 % av de 1167 som röstade i valet till Sigtuna församlings kyrkofullmäktige 2018 - 2021. Jämfört med förra kyrkovalet, 2013, var det 159 fler röster på POSK-listan - en nästan 50%ig ökning i antal. Även relativt uppnådde POSK-listan en ökad andel.

Trots denna framgång i valet tilldelades POSK ett mandat mindre än 2013: 10 av 25 , dvs 40% av ordinarie platser i Kyrkofullmäktige tillsätts med namnen från POSK-listan.
(Det hade varit "bättre proportion" med 11 ordinarie, dvs 44% - men uträkningsmetoden gav sista mandatet till annan nomineringsgrupps kandidatlista.)

Principen för antalet ersättarplats är: hälften av antalet ordinarie dock lägst två platser. POSK tilldelades fem ersättarplatser i Kyrkofullmäktige och kunde fylla dem. En nomineringsgrupp hade en vakant ersättarplats. En annan hade vakans på såväl en ordinarieplats och båda ersättarplatserna. Detta bör Sigtuna församlings förtroendeorgan och kyrkoherde uppmärksamma inför nästa kyrkoval 2021. Ty ett villkor för att Sigtuna församling fortsätter med egen kyrkoherde och eget kyrkofullmäktige är att de 25 ordinarie och de 15 ersättarplatserna kan besättas under mandatperioden. Och det åligger varje kandiderande nomineringsgrupp att redan i rekryteringen i början av 2021 ha tillräckligt med namn för att motsvara valresultatet september 2021!

Under mandatperioden 2018 - 2021 är POSK största nomineringsgruppen i kyrkofullmäktige 2018 - 2021.
TACK till det halvt tusende röstberättigade Sigtunabor, som i september 2017 röstade med POSK-listan!

Slutlig rösträkning och personröster fastställda av Uppsala stiftsstyrelse.

Nomineringsgruppernas bokstavsordning – antalet ordinarie platser tilldelade:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, (S): 170 röster var en lägre andel (-0,3%), av de röstande än 2013. Men, oförändrat, fyra mandat i kyrkofullmäktige. En plats i kyrkorådet, oförändrat. Två ersättarplatser.

Borgerligt Alternativ, minskade i andel (-13,31%) och antal: 328 röstergav 7 platser (-3).

Hembygdens kyrka i Sigtuna församling, ny lista, valdes av 73 röster, (6,38% ), 2 platser. Men listorna BA och Hemb kan läggas ihop och talen jämföras med resultatet för BorgA i kyrkovalet 2013. En relativ tillbakagång i röster (-6,93% av  andelen). Gav 9 istället för 10 platser. Då Kyrkorådet utökades med två ledamöter så gav BorgA’s 7 mandat en tredje ledamotsplats och fyra ersättarplatser.

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan ökade såväl rösttal som andel jämfört med 2013.Det gav 10 ordinarie. förklaring till att ”ökning” ger ett mandat mindre beror på ”jämkade uddatalsmetoden”. .
I val till kyrkorådet tilldelades POSK fyra ledamotsplatser samt två ersättarplatser. Som största grupp nominerade POSK-gruppen ordförande för såväl kyrkofullmäktige som kyrkoråd.

Sverigedemokraterna tilldelas platser för två ordinarie och två ersättare. Listan upptog endast ett namn på godkänd lista. Därför kommer en ordinarie och två ersättare att stå tomma hela mandatperioden. Och i Kyrkofullmäktiges omröstningar avges endast 24 röster – vilket ger ordförande utslagsröst vid lika rösttal. I val gäller lotten, dock att val sker enligt proportionell ordning.

Tilldelning av mandat i Kyrkofullmäktige sker enligt ”jämkade uddatalsmetoden”. Den gynnar nomineringsgrupper med lägre rösttal. Det förklarar att POSK, 496 röster, ”betalar” så gott som 50 röster för varje av de tio mandaten medan 77 röster på SD motsvarar 38,5 röster per tilldelat mandat.

Med utökat antal valda ledamöter och kyrkoherden som självskriven ledamot får kyrkorådet 2018 – 2021 nio  ledamöter och 6 ersättare: POSK 4, BorgA 3, S 1 – 2 ersättare per nominerinsgrupp.

Vid valet till Kyrkoråd avgavs röstförklaring att kyrkorådet inrättar Utskott för fastighets- och kyrkogårdsärenden, inklusive för begravningsverksamheten enligt lag. Utskottet beslutar inom förvaltningsområdet enligt kyrkorådets arbetsordning och delegationsordning.

Så kan sammanträdesarbetet för kyrkorådet göras bättre organiserat. I Kyrkorådet kan sammanträden ägnas åt verksamhetsuppföljning och intern kontroll utifrån församlingsinstruktion och årliga verksamhetsplaner. Kyrkorådet ansvarar för  budgetberedning inför kommande verksamhetsår. Utskottet gör den del som gäller fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet.

Slutligt valresultat  kungörs på valwebben – klicka på  fliken ”kyrkofullmäktige”, välj ”Uppsala stift ” och ”Sigtuna församling” på nedanstående websida.

{ https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Forsamling.aspx }

Kontakt: Sigurd Zetterqvist, { zigurdsego@gmail.com } SMS och telefon: 0702-38 31 48

webbsidan redigerad 10 oktober 2017, uppdaterad mars 2019.