POSK i Höörs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet. Därigenom kan engagerade personer ställa upp och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Höörs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Foto: Inga-Lill Rubenson

Vi vill

VARA KYRKA
med Kristus i centrum
i en världsvid gemenskap
fri från partipolitik
byggd på förtroende

VÅRDA GEMENSKAPEN
i gudstjänst och bön
över generationsgränser
i öppna ärliga samtal
med glädje över våra olikheter

FRÄMJA MUSIKEN
bland barn och unga
i en mångfald av körer
med instrument och sång
professionellt och ideellt

TA ANSVAR för
våra kyrkor och vårt kulturarv
vägledning av barn och unga
en god arbetsmiljö
demokrati och medinflytande

VÄRNA MILJÖN genom
omsorg om mångfalden i skapelsen
klimatsmarta val
rättvis och ekologisk handel
långsiktig o etisk kapitalförvaltning

VISA OMSORG om
utsatta och rådlösa
flyktingar, främlingar och hemlösa
vår närmiljö
allas lika värde

 

Foto & Design: Inga-Lill Rubenson