POSK i Höörs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Höörs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

 

Vi vill att Svenska Kyrkan

Vågar vara kyrka: 

 • Berättar om friheten i Kristus
 • Har sitt centrum i gudtjänstlivet
 • Är fri från partipolitiska intressen

Skapar tillit: 

 • Ger barn och unga tillgång till andlig vägledning
 • Bevarar och vårdar det kyrkliga kulturarvet
 • Stärker samverkan med lokalsamhället

Öppnar dörrarna: 

 • Håller kyrkorna öppna och tillgängliga för alla
 • Rymmer många uppfattningar och traditioner
 • Visar respekt för varje människa

Delar livet: 

 • Är närvarande i glädje och sorg
 • Skapar mötesplatser för samtal och gemenskap
 • Ger utrymmer för medverkan och medansvar

Foto : POSK i Höörs församling