POSK i Sura-Ramnäs

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSKs funktionärer i Sura-Ramnäs församling utgår i sitt uppdrag som förtroendevalda enbart från sitt engagemang för kyrkan. Vi vill lyfta upp sådant som vi tycker är relevant som rörelseriktning för vår församling både som gudstjänstfirande gemenskap och aktör i det lokala samhället. Läs mer …

För mer information kontakta gärna:

Eva Nerf 070 335 1548 morsan65.en@gmail.com Läs mer …
Marita Johansson Grimwade 070 279 2254 maritajohansson2008@hotmail.com Läs mer …
Carita Widjeskog 070 884 3546 carita.widjeskog@gmail.com Läs mer …