POSK i Tjörns pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Välkommen!

OBS: Årsmöte för POSK Tjörn måndag 8 maj kl 18 2023 i Kyrkans hus, Kållekärr. Inför årsmötet får du gärna betala årets medlemsavgift 100 kr per person. Bankgiro: 379-6265 eller Swish: 123 210 24 24. Ange ditt namn samt ”Medlemsavgift Tjörn” i meddelandefältet.

POSK i Tjörns pastorat bildades inför valet 2021.

POSK TJÖRN VILL:  

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET 

  • att en kyrka med ansvar för alla, motverkar särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder 
  • att en öppen och generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan 

FÖRSAMLINGEN I CENTRUM 

  • prioritera det diakonala arbete, ideella medarbetare och ge unga ges en plats i kyrkan för att växa i tro och som människor 
  • att församlingarna arbetar aktivt med det ekumeniska arbetet. 
  • ett rikt och varierat kulturutbud med bland annat körsång och kyrkomusik 

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD 

  • Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen genom att motverka klimatförändringarna  
  • verka för att kyrkorummen är öppna för besök och enskild andakt 

 

 

Vill du veta mer om POSK Tjörn?   

www.posk.se/tjorn                  

Välkommen att kontakta någon av nedanstående om du vill veta mer:

Barbro Wiskari – barbro.wiskari@gmail.com 

Annika Andersson – annika.b.andersson@live.se 

Maria Eliasson – lm.eliasson@hotmail.com

Susanne Lavén – laven.susanne@gmail.com

 

Bild överst: Skärhamns kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg.