POSK – FÖR EN FRI KYRKA

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. Vi är den klart största obundna gruppen i kyrkovalet.
POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.