POSK i Skellefteå S:t Örjans församling

POSK står för Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan och betyder att vi vill att de som ska styra svenska kyrkan ska vara personer som är delaktiga eller har omsorg om dess verksamhet, inte vilket politiskt parti man tillhör. POSKs styrka är också att vi finns att rösta på lokalt, men också till stiftsfullmäktige samt till kyrkomötet.

Välkommen!

POSK i Skellefteå S:t Örjans församling har precis bildats.

Vid förra valet var vi en lokal grupp som hette Kyrkan i Centrum, men har nu valt att vara en del av POSK.

Vår vision är att S:t Örjans församling är en gemenskap som speglar Guds omsorg i gudstjänst och liv, med Jesus Kristus som vår vägledare.

POSK vill att Skellefteå Sankt Örjans församling

ger gemenskap och möjlighet att växa i tro genom att:

 •  Gudstjänsten får vara ett tillfälle till glädje och inspiration, där tron på Jesus Kristus kan väckas och fördjupas.
 • Vi möts i små samtalsgrupper för att dela tro och liv.
 • Vi möter barn och unga på ett sätt så de kan känna sig välkomna precis som de är.
 • Ge människor möjlighet att lyssna till och/eller delta i församlingens rika kör- och musikverksamheter.
 • Vi möter fler unga vuxna utifrån deras behov.

ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv genom att:

 • Alla som vill ska få möjlighet att bidra i gudstjänsten på olika sätt.
 • Alla som vill ska få möjlighet att hjälpa till i församlingens arbete, t ex i diakonala insatser eller ledarfunktion för en grupp.

förmedlar befrielse, hopp och livsmod genom att:

 • Erbjuda samtalsstöd för den som är i en livskris av något slag.
 • Möta församlingsbor i glädje och sorg genom att erbjuda dop, vigsel- och begravningsgudstjänster och plats för sista vilan.

är en röst i samhället som värnar om rättvisa och omsorg om vår miljö genom att:

 • Vara en resurs, gärna tillsammans med andra aktörer, där samarbetet kan se olika ut över tid, beroende på de sociala behov som finns i samhället.
 • Etiska och miljömässiga hänsyn ska tas gällande organisationens tillgångar.

är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor genom att:

 • S:t Örjans församling och Efs Ursviken fortsätter att samarbeta i både kyrkans gudstjänster, diakonin, musiken, insamlingsprojekt och andra aktiviteter.
 • Värnar om att fortsätta och utveckla det fina ekumeniska samarbetet som finns mellan de olika kyrkorna i Skelleftehamn och Ursviken.

strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro genom att:

 • Erbjuda forum för öppna samtal om tro, vetenskap och religioner.
 • Med respekt lyssna på människor med annan livsåskådning.