POSK i Härnösands stift

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram. POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 
POSK i Härnösands stift är den samlande föreningen för de lokala POSK-grupperna i Härnösands stift.

Stiftsföreningens styrelse:

Ordförande
Leif Grip, leif.grip@posk.se

Sekreterare
Knapp Anna Eriksson
070-543 84 34, knapp.anna.eriksson@svenskakyrkan.se

Kassör
Knapp Bertil Eriksson (utom styrelsen)
0611-198 87 (b), 070-872 43 52, knapp-bertil.eriksson@skola.sundsvall.se

Ledamöter:  
Mikael Lindé
Lena Persson
Carina Fredriksson

Karta,
Härnösand stift:

Ny_distriktsindelning,SV1KM Karta