POSK i Härnösands stift

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram. POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 
POSK i Härnösands stift är den samlande föreningen för de lokala POSK-grupperna i Härnösands stift.

Stiftsföreningens styrelse:

OBS Hemsidan är under uppdatering, uppgifterna kan komma att ändras

Ordförande
Leif Grip, Torp, leif.grip@posk.se

V. ordförande Mikael Lindé, Ås

Sekreterare
Knapp Anna Eriksson, Härnösand
070-543 84 34, knapp.anna.eriksson@svenskakyrkan.se

Kassör
Knapp Bertil Eriksson (utom styrelsen)
0611-198 87 (b), 070-872 43 52, knapp-bertil.eriksson@skola.sundsvall.se

Bank: Nordea.

Ledamöter:  
Karin Högberg, Härnösand, Kerstin Lind Wallin ,Kramfors, Håkan Nilsson, Östersund, Per Fredheim, Timrå. Ersättare: Lena Persson, Alsen, Kerstin Nilsson, Ulla Hollmer. Revisorer: Knut Ekdahl och Helen Göransson. Ersättare: Mikael Andersson och Andreas Idh.

Webbmaster Hans-Olof Nylén, Östersund, hansolof.nylen@iatrik.se

Karta
Härnösand stift

Ny_distriktsindelning,SV1KM Karta