POSK i Norrköping

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Norrköpings pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Norrköping

Här är vi en stark röst för en kyrka fri från partipolitik, där engagemanget i kyrkan istället får styra.

– Vi har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Om du är intresserad av att veta mer om POSK och dyl., så hör gärna av dig till oss för mer information.

POSK i Norrköpings styrelse består av:
Ordförande: Anne Olofsson
Vice ordförande: Michael Hörnquist
Karin Söderqvist
Tomas Kjellgren
Greta Kaddik
Anderz Grunnesjö
Anna-Karin Norling Jonsson
Lisbet Paulsson
Majlis Glindsjö

Maila gärna till styrelsen på poskinorrkoping@gmail.com

 

En levande kyrka fri från partipolitik

 


– Bild överst: Vattenfall vid Industrilandskapet Norrköping, Foto: Lars-Johan Sunnerberg