POSK i Norrköping

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Norrköpings pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kyrkoval – 19 september 2021
POSK i Norrköping ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.
> Läs mer


POSK i Norrköpings styrelse består av:
Ordförande: Anne Olofsson
Vice ordförande: Michael Hörnquist
Marie Johansson
Tomas Kjellgren
Greta Kaddik
Anderz Grunnesjö
Anna-Maria Löfgren
Lisbet Paulsson
Majlis Glindsjö

Maila gärna till styrelsen på poskinorrkoping@gmail.com

 

En levande kyrka fri från partipolitik