POSK i Roslagens östra pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Roslagens östra pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

Den första januari 2018 bildas Roslagens östra pastorat, med följande församlingar: Väddö församling, Estuna-SöderbyKarls församling, Lohärads församling, Roslagsbro-Vätö församling, Norrtälje-Malsta församling, Rådmansö församling, Frötuna församling, Länna församling, Riala församling samt Blidö församling.

Kontakt:
Agneta Hedlundh
agneta.hedlundh@yahoo.se

 

POSK i Roslagens östra pastorat

Ett engagemang i församlingen ska vara grunden för alla beslutsfattare i Svenska kyrkan, på alla nivåer. Våra kandidater är insatta och förankrade i Svenska kyrkan.

.

.

Toppbild: Norrtälje kyrka. Av Håkan Svensson Xauxa – Eget arbete, CC BY 2.5