POSK i Roslagens östra pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, består av kyrkligt engagerade personer som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Den som kandiderar i kyrkovalet för POSK utgår i sitt uppdrag som förtroendevald enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Roslagens östra pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, består av kyrkligt engagerade personer som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Välkommen till POSK i Roslagens östra pastorat!

Den första januari 2018 bildas Roslagens östra pastorat. I pastoratet ingår Väddö församling, Estuna-SöderbyKarls församling, Lohärads församling, Roslagsbro-Vätö församling, Norrtälje-Malsta församling, Rådmansö församling, Frötuna församling, Länna församling, Riala församling och Blidö församling.

 

POSK som engagerat alternativ

I Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, tycker vi att engagemang i församlingen ska vara grunden för alla beslutsfattare i Svenska kyrkan, på alla nivåer. Våra kandidater är insatta och förankrade i Svenska kyrkan.

ENGAGERADE

Vi vill att kyrkligt engagerade och intresserade människor ska leda kyrkan.

MÖTA BARN OCH UNGDOMAR

Vi vill att Svenska kyrkan ska vidareutveckla sitt arbetssätt och sitt budskap för att möta behoven hos dagens barn och ungdom, att varje församling har en plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder.

DIAKONI I FOKUS

Vi anser att diakoni är särskilt viktig i vår tid med ökade klyftor i samhället, utanförskap och brist på integration. Kyrkan ska finnas till för och lyfta samhällets mest utsatta.

KYRKOMUSIKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE

Vi vill att kyrkomusiken skall var en självklar del av kyrkans verksamhet.

IDEELLT ENGAGEMANG

Vi vill att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar.

MÅNGFALD OCH RESPEKT

De olika traditionerna och inriktningarna som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom. Vi anser att en kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder.
Att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.

 

 

POSK finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att den som vill ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan ska kunna göra det utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Roslagens östra pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Vill du vara med och ta ansvar för kyrkan i Roslagens Östra pastorat?  Är POSK ett alternativ för dig? Ta gärna kontakt för att få veta mera!

Kontakt:
Agneta Hedlundh
agneta.hedlundh@mail2me.se