POSK i Roslagens östra pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, består av kyrkligt engagerade personer som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Den som kandiderar i kyrkovalet för POSK utgår i sitt uppdrag som förtroendevald enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Roslagens östra pastorat!

Den första januari 2018 bildas Roslagens östra pastorat. I pastoratet ingår Väddö församling, Estuna-SöderbyKarls församling, Lohärads församling, Roslagsbro-Vätö församling, Norrtälje-Malsta församling, Rådmansö församling, Frötuna församling, Länna församling, Riala församling och Blidö församling.

POSK som engagerat alternativ

I Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, tycker vi att engagemang i församlingen ska vara grunden för alla beslutsfattare i Svenska kyrkan, på alla nivåer. Våra kandidater är insatta och förankrade i Svenska kyrkan.

POSK finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att den som vill ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan ska kunna göra det utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Roslagens östra pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Vill du vara med och ta ansvar för kyrkan i Roslagens Östra pastorat?  Är POSK ett alternativ för dig? Ta gärna kontakt för att få veta mera!

Kontakt:
Agneta Hedlundh
agneta.hedlundh@mail2me.se

 

.

Toppbild: Norrtälje kyrka. Av Håkan Svensson Xauxa – Eget arbete, CC BY 2.5