POSK i Hammarö församling

POSK finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. Vi finns i hela landet och är den största obundna gruppen inom kyrkopolitiken.

Våra kandidater har en förankring i den lokala församlingsgemenskapen, vilket gör att det är det lokala förtroendet som avgör vilka som företräder POSK.

En fri kyrka

POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans beslutsfattare ska istället vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

Mångfald – en möjlighet

Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär. Det är viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt. De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom.

Församlingen i centrum

Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa.

En kyrka som gör skillnad

Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra. POSK vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring samtida frågor som drabbar samhället och visar på ett annat sätt att leva.

Vision

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Under mandatperioden vill POSK verka för

att stärka kulturbygden runt Hammarö kyrka och de mervärden som de välskötta kyrkogårdarna ger oss.
att se till att Skoghalls kyrka får ett välbehövligt nytt kök.
att fortsatt utveckla och förbättra både Skoghalls kyrka och församlingshem.
att personalens arbetsmiljö är god.
att ekonomin är i balans.

Allmän kontakt för POSK Hammarö

Vill Du ha kontakt med oss i POSK lokalt på Hammarö? Skriv gärna en rad till oss.


Gå till början på sidan ⇑