POSK i Hammarö församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Hammarö församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vi är med och tar ansvar för Svenska kyrkan på Hammarö.

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Svenska kyrkans ställning håller på att förändras, från självklar och särbehandlad till ifrågasatt och likställd, från en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda till en kyrka där de ideella har en betydande plats. Hur detta hanteras är avgörande för Svenska kyrkans framtid. Det är viktigt vilka som bestämmer och vilka visioner de har.

POSK menar att varje människa kan ge viktiga bidrag till kyrkans engagemang i den egna församlingen, i Sverige och i världen. Kyrkan och församlingen är till för dig och ditt engagemang, din kunskap, din förmåga och för ditt kristna liv. Tillsammans skapar vi mötesplatser för kristen växt och mognad.

Program

Vi som ställer upp för POSK i kyrkovalet i Hammarö församling är alla engagerade i församlingslivet på olika sätt. Det är en viktig grund för att vi på bästa sätt ska ska kunna ställa representera dig som valde att lägga din röst på POSK i kyrkovalet 2018.

Med vårt engagemang vill vi medverka till

• Att du möter ett levande Evangelium
• Att du alltid känner dig välkommen
• Att gudstjänster och församlingsverksamhet berikar dig
• Att du möter en kyrka som är öppen för alla
• Att du möter en kyrka öppen för förändring
• Att du möter en kyrka där du känner trygghet
• Att du i livets alla skeden får möta engagerade och kunniga medarbetare i Svenska kyrkan
• Att det kulturella arv som Svenska kyrkan utgör vårdas och utvecklas på ett ömt och hänsynsfullt sätt

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, vill att Svenska kyrkan ska vara en rikskyrka men också en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen. Detta främjas av möjligheten att ta på sig förtroendeuppdrag utan krav på bundenhet till politiska partier.

I många församlingar finns det samlingslistor där flera politiska partier samverkar. Genom POSK står vi fria från traditionella partier, men vi har ändå möjlighet att påverka lokalt, i stiftet och på riksnivå.

Viktigast för oss är den lokala anknytningen. POSK i Hammarö församling vill därför uppmuntra människor med engagemang i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv att också ta ansvar som förtroendevalda. Vi som representerar POSK är därför aktiva församlingsbor som du också möter i din kyrka.

Det finns frågor som alltid väcker debatt i kyrkan. För oss i POSK är det en självklarhet att både kvinnor och män ska kunna vigas till präster och till andra ämbeten.

Kärleken mellan människor är så viktig att om två människor älskar varandra och vill leva tillsammans ska inte Svenska kyrkan säga nej till deras kärlek utan viga dem till äktenskapet. Ett levande Evangelium måste tolkas i ljuset av dagens samhälle och dagens traditioner. Alla ska känna att man omsluts av Guds kärlek.

Vi i POSK hoppas att du vill ge oss förtroendet att vara din representant i de olika styrande organen i Svenska kyrkan, i kyrkomötet och i stiftsfullmäktige i Karlstads stift samt även i Hammarö församling under kommande mandatperiod.

Förtroendevalda

Ledamöter Kyrkofullmäktige: Anette Henriksson och Staffan Larsson

Ledamot kyrkorådet: Staffan Larsson

Sociala medier

POSK:s Facebooksida
POSK:s Twitterkonto
POSK:s Instagramkonto
POSK:s Youtubekanal

Om POSK i Hammarö församling

POSK i Hammarö församling är en grupp i POSK i Karlstads stift. Vi är en del av stiftsföreningen och inte en egen lokalorganisation.

Kontaktperson:
Staffan Larsson 0702-14 85 29
staffanlarsson1966@gmail.com

Medlem
Bli medlem i stiftsföreningen genom att betala in på bankkonto 8431-9, 53 129 262-1 i Westra Wermlands sparbank. Medlemsavgiften är 150kr. Kontakta gärna kontaktpersonen i samband med medlemskapet.
Betala gärna in en gåva till oss på 8431-9, 53 129 262-1 i Westra Wermlands sparbank. ”Gåva Hammarö”

Toppbild Hammarö kyrka, Foto: Sebastian Thorstensson – Eget arbete, CC BY-SA 3.0,