POSK i Lerums församling
Kristet Församlingsliv

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Lerums församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

I kyrkovalet 2017 gick vi till val som POSK i Lerum.
I kyrkovalet 2013 gick vi till val som KRISTET FÖRSAMLINGSLIV i Lerum.

Kontakt:
Karolina Ekstrand (ordförande)

epost till oss: Börje Carlsson – bullgubben66 (a) gmail.com

POSK i Lerums årsmöte äger rum
onsdag den 27 mars 2019 i Kyrkstugan

POSK i Lerums presidieplatser

Ordförande i fullmäktige         Elisabet Myreberg Albihn
Ordförande i kyrkorådet          Lena Johansson
Vice ordförande i kyrkorådet  Liselotte Jonsson

POSK i Lerum vill att Lerums församling:

• ska ge kunskap och fördjupning i den kristna tron genom gudstjänster, bibelstudier och samtalsgrupper

• har gudstjänst och gemenskap i centrum

• ger ansvar och erbjuder ideella meningsfulla arbetsuppgifter i församlingen

• ger Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att påverka församlingens framtid

• erbjuder mötesplatser för alla åldrar

• ska fortsätta med fair trade försäljningen

• ska vara aktiva i Svenska kyrkans internationella arbete

• vara mycket mer än kaffe och smörgås.


—————————————————————————

Läs om Kyrkoval 2017 här.

Lerums församlings hemsida.