POSK i Norrfjärdens församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Norrfjärdens församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Norrfjärdens församling!

Vi tror att delaktighet, inflytande och engagemang är nyckelbegrepp för att bygga framtidens Svenska kyrka. Därför vill vi i POSK arbeta för att allt fler får möjlighet att växa, utvecklas och ta ansvar både i gudstjänstliv och vardagsverksamhet. Vi vill bidra med att hålla dessa frågor levande i arbetet i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kontaktperson: 

Sigvard Lindgren
Porsnäsv. 27
945 31 Norrfjärden
0911-20 09 34, 070-360 95 66
sigvard.lindgren@telia.com