POSK i Norrfjärdens församling

POSK i Norrfjärdens församling ger dig en möjlighet att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. Vi anser att personer med ett personligt engagemang för kyrkliga frågor skall ingå i de beslutande organen.

VI VILL ATT

  • det ideella arbetet i församlingen stärks och utvecklas
  • barn-, ungdoms- och familje- arbetet stärks och utvecklas
  • sång och musik fortsätter att få en stor plats i verksamheten, musik berör både utövare och åhörare
  • diakonin skall vara aktuell, behovsanpassad och fortsatt vara viktig del i verksamheten
  • Norrfjärdens församling skall vara en öppen församling där alla är välkomna och lika mycket värda, oavsett varifrån man kommer, hur man är eller vad man kan
  • församlingen ska samarbeta med EFS föreningarna och andra kristna i vårt område
  • församlingen ska samverka med andra föreningar och myndigheter inom vårt område
  • begravningsplatsen skall vara värdig och vacker. Samt att området runt kyrkan och ned mot vattnet skall vara en inbjudande mötesplats
  • vi vill samverka med andra församlingar för en god ekonomi
  • Norrfjärdens församling skall fortsatt vara en självständig församling därför att,  nära verksamheten fattas de bästa besluten och närheten ger fler naturliga kontakter mellan församlingsbor och anställda

Kontaktperson: 

Sigvard Lindgren
Porsnäsv. 27
945 31 Norrfjärden
0911-20 09 34, 070-360 95 66
sigvard.lindgren@telia.com

 

Toppbild: Norrfjärden från luften. Foto: Jan Norrman/Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.