POSK i Vimmerby

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vimmerby pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 


Kyrkoval – 19 september 2021

POSK i Vimmerby ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.
> Läs mer


Rösta på POSK i valet till Kyrkofullmäktige i Vimmerby pastorat vid kyrkovalet den 19 september 2021.

 

Kontaktperson för POSK i Vimmerby:

Magnus Carlsson, Hagagatan 10, 598 35 Vimmerby
070-791 34 80, 0492-102 21, magnus.vimmerby@live.com