POSK i Vimmerby

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vimmerby pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Vimmerby pastorat

Vi tror på tillväxt och en ny generation i Svenska kyrkan. Du kan vara med och påverka!

 

Om du är intresserad av att veta mer om POSK och dyl., så hör gärna av dig till oss för mer information.

Kontaktperson för POSK i Vimmerby:

Magnus Carlsson, Hagagatan 10, 598 35 Vimmerby
070-791 34 80, 0492-102 21,
magnus.vimmerby@live.com