POSK i Söderhamn-Sandarne församling

POSK - Vi är vad vi heter: Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan

Vi vill att människor som är aktiva i gudstjänst- och församlingsliv ska vara de som ansvarar för att styra Svenska kyrkan. Man kan mycket väl vara medlem i ett politiskt parti, men det är engagemanget i en församlings liv som ska vara grunden för att vilja ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan.

Vi vill ge dig möjlighet att rösta på kandidater i kyrkovalet, som har engagemanget i församlingen som sin utgångspunkt för att kandidera.

Tjohoo vilken rivstart i kyrkovalet! 

POSK fick 40 % av rösterna i det lokala valet till kyrkofullmäktige i Söderhamn-Sandarne. Det innebär at vi har 10 av 25 mandat i fullmäktige, och alla 15 på valsedeln kom med antingen som ordinarie eller ersättare. POSK har gått bra även i valen till Uppsala Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet, med ca 20 % av rösterna i vardera valet.

Tack till alla som röstat på oss!

POSK i Söderhamn-Sandarne församling bildades under hösten 2020. Som grupp och personer har vi verkat länge under namnet ”För Kyrkan” men nu har vi anslutit oss till POSK för att bli en del av ett större sammanhang. Vi är engagerade i kyrkan som kyrkvärdar, ideella medarbetare och alldeles vanliga kyrkobesökare.

Läs mer om vilka vi är och vad vi vill på flikarna ”Kandidatpresentationer” och ”Program” överst på sidan.

Vill du vara med oss och påverka i kyrkan så ta gärna kontakt med oss!

Kontaktpersoner:

Moa Hylén
moatapper@gmail.com
072-246 25 51

Björn Hedman
bjorn@hedmans.one
070-604 28 99