POSK i Söderhamn-Sandarne församling

POSK - Vi är vad vi heter: Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan

Vi vill att människor som är aktiva i gudstjänst- och församlingsliv ska vara de som ansvarar för att styra Svenska kyrkan. Man kan mycket väl vara medlem i ett politiskt parti, men det är engagemanget i en församlings liv som ska vara grunden för att vilja ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan.

Vi vill ge dig möjlighet att rösta på kandidater i kyrkovalet, som har engagemanget i församlingen som sin utgångspunkt för att kandidera.

Tjohoo vilken rivstart i kyrkovalet! 

Preliminärt har POSK fått nästan 40 % av rösterna i det lokala valet till kyrkofullmäktige i Söderhamn-Sandarne. Det innebär i så fall 10 av 25 mandat. POSK har gått bra även i Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige med ca 20 % av rösterna i vardera. Vi uppdaterar när det slutliga resultatet är fastställt.

Tack till alla som röstat på oss!

POSK i Söderhamn-Sandarne församling bildades under hösten 2020. Som grupp och personer har vi verkat länge under namnet ”För Kyrkan” men nu har vi anslutit oss till POSK för att bli en del av ett större sammanhang. Vi är engagerade i kyrkan som kyrkvärdar, ideella medarbetare och alldeles vanliga kyrkobesökare.

Läs mer om vilka vi är och vad vi vill på flikarna ”Kandidatpresentationer” och ”Program” överst på sidan. Och glöm inte att gå och rösta den 19 september!

Såhär ser vår valsedel ut till kyrkofullmäktige:
Valsedel_Söderhamn-Sandarne_församling 2021

Vill du vara med oss och påverka i kyrkan så ta gärna kontakt med oss!

Kontaktpersoner:

Björn Hedman
bjorn@hedmans.one
070-604 28 99

Barbro Olsson
grimshararna@gmail.com
073-023 57 55