POSKs program

Inför varje kyrkoval med efterföljande mandatperiod utformar POSK ett handlingsprogram.
Under denna avdelning presenteras det nu aktuella programmet, inför kyrkovalet 2021 och mandatperioden 2022-2025.

I undermenyerna till vänster hittar du:

Vision och program

Detta är vårt fullständiga program, som antogs av POSKs årsmöte 2020.

Kortprogram

En kortare version av vårt program för mandatperioden 2022-2025.

Småskrifter

I det vi kallar småskrifter samlar vi texter som beskriver olika frågor som är viktiga för POSK lite djupare. Just nu finns två om indirekta val, fler är under produktion.