fbpx

Vi vill

Inför varje kyrkoval med efterföljande mandatperiod utformar POSK ett handlingsprogram.
Under denna avdelning presenteras det nu aktuella programmet för mandatperioden 2022-2025. Samt andra texter som berättar vad POSK vill.

 

Vision och program

Detta är vårt fullständiga program, som antogs av POSKs årsmöte 2020.

Kortprogram

En kortare version av vårt program för mandatperioden 2022-2025.

Småskrifter

I det vi kallar småskrifter samlar vi texter som lite djupare beskriver olika frågor som är viktiga.

På hjärtats språk

Vårt kortprogram är översatt till fler språk än svenska under den rubrik vi kallar på hjärtats språk.