POSKs program

Inför varje kyrkoval med efterföljande mandatperiod utformar POSK ett handlingsprogram.
Under denna avdelning presenteras det nu aktuella programmet, för mandatpreioden 2018-2021.

I undermenyerna till vänster hittar du:

Vision och program

Detta är vårt fullständiga program, som antogs av POSKs årsmöte 2016.

Kortprogram

En sammanfattning av de viktigaste delarna i vårt program, som vi ger ut som en folder på två A4-sidor.

På hjärtats språk

Översättningar av vårt kortprogram till ett antal nationella minoritetsspråk. Här finns också varianter anpassade till några olika funktionsvariationer.

Småskrifter

I det vi kallar småskrifter samlar vi texter som beskriver olika frågor som är viktiga för POSK lite djupare. Just nu finns två om indirekta val, fler är under produktion.