POSK i Carl Johans pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform för att kunna ställa upp i kyrkovalet och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Carl Johans pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från år 2018

ingår församlingarna Carl Johan, Högsbo, Masthugg och Oscar Fredrik i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet – Carl Johans pastorat.

Vår lokala grupp, POSK i Carl Johans pastorat, är gemensam för POSK i Carl Johans församling, Högsbo församling, Masthuggs församling och Oscar Fredriks församling..

Kontakt:
Gunvor Hagelberg, tel 0768-237 621
gunvor.hagelberg(a)me.com

Kyrkoval 2017

Läs om vårt lokala program här: folder-posk-cj

Läs POSKs valsedel för kyrkofullmäktige i pastoratet här: Valsedel_Carl_Johans_pastorat_Carl_Johans_pastorats_valkrets.
Kandidatpresentationer för kyrkofullmäktigevalet hittar du här .

Läs valsedlarna för valkretsarna i stiftsfullmäktigevalet (vår valkrets är Domkyrko och Carl Johans valkrets)
och valsedeln för kyrkomötesvalet här.
Presentationer för Göteborgs stifts kandidater finns här.

 

På vår externa webbsida kan du läsa mer om oss och vårt arbete i församlingarna.
Vi har också en facebooksida.

Du blir medlem i gruppen genom att betala årsavgiften 100:- kontant till någon i styrelsen,
mail till styrelsen(at)poskcarljohan.se.