POSK i Slaka-Nykils pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Slaka-Nykils pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Hej!
Välkommen till POSK i Slaka-Nykils pastorat
Här är vi en stark röst för en kyrka fri från partipolitik, där engagemanget i kyrkan istället får styra.

Slaka-Nykils pastorat bildades 2014 av församlingarna Skeda, Slaka (med Lambohov), Nykil, Gammalkil och Ulrika.

Kyrkoval 2021
I Slaka-Nykil pastorat fick vi 59,74% vilket gör POSK till den i särklass största nomineringsgruppen! Se hela valresultatet 2021 här

Kyrkoval 2017
I Slaka-Nykil pastorat fick vi 69,29% vilket gör POSK till den i särklass största nomineringsgruppen! Se hela valresultatet 2017 här


Om du är intresserad av att veta mer om POSK och dyl., så hör gärna av dig till oss för mer information.

Kontakt:
Annika Pohl
E-post: annika.i.pohl@gmail.com


Foto toppbild: Slaka kyrka. Av User Tor Svensson – Foto taget av mig, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1091400