POSK i Slaka-Nykils pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Slaka-Nykils pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.


Kyrkoval – 19 september 2021

POSK i Slaka-Nykil ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.
> Läs mer


Hej!

Slaka-Nykils pastorat bildades 2014 av församlingarna Skeda, Slaka (med Lambohov), Nykil, Gammalkil och Ulrika.

I Slaka Nykil pastorat fick vi 69,29% vilket gör POSK till den i särklass största nomineringsgruppen! Se hela valresultatet här

Kontaktperson:
Annika Pohl
E-post: annika.i.pohl@gmail.com

Foto toppbild: Slaka kyrka. Av User Tor Svensson – Foto taget av mig, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1091400