POSK i Trollhättan

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

 

Nu har vi bildat en lokal grupp i Trollhättan! Vi som är medlemmar i gruppen har vår förankring i kyrkan, i församlingens gudstjänstliv och verksamhet. Vi har olika livserfarenheter och kompetenser från arbetslivet, samt erfarenheter som förtroendevalda.

Med de erfarenheter som vi har, vill vi värna om kyrkans framtid och sprida det kristna budskapet om Guds kärlek. Vi arbetar för att fortsätta utveckla kyrkan till en mötesplats för alla, oavsett ålder, kön och social status.

Vi kommer snart att presentera våra kandidater inför kyrkovalet, men…

Vi vill bli fler!

Välkommen att höra av dig!

 

 

Kontaktperson:

Anita Glemring,

070-605 31 82,

anitaglemring@gmail.com