POSK i Eskilstuna pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan. Detta utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Eskilstuna ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSK i Eskilstuna är den lokala gruppen i Eskilstuna pastorat, som består av församlingarna S:t Ansgar, S:t Johannes, Tunafors och Västra Rekarne.

POSK slår vakt om kyrkans uppdrag som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

 

Den kommande mandatperioden 2022-2025 har POSK Eskilstuna följande mål:

Satsning på barn och unga genom att:

  • anställa ett par traineer i pastoratet
  • möjliggöra för ungdomar att påverka genom att delta i församlings- och kyrkoråd
  • våra musiker kan erbjuda undervisning i olika instrument
  • starta fler förskolor med kristen inriktning samt fritidsgårdar för ungdomar

Satsning på alla åldrar genom att:

  • skapa generationsöverskridande mötesplatser för äldre och unga
  • en plan för lärande och undervisning från småbarnsåren till vuxen ålder ska finnas i varje församling
  • inriktning av diakonalt arbete motsamtal med äldre och besök hos de som har svårt att ta sig till våra kyrkor

En ökad lokal förankring genom att:

  • beslut som rör församlingen skall fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt
  • ha ett lokalt ekumeniskt arbete med andra kristna kyrkor
  • ideellas engagemang ökar i gudstjänst, diakoni och arbetsgrupper

Vi vill även slopa sammanträdesarvoden och vara restriktiva med arvodering av förtroendeuppdrag.

Här kan du läsa hela valfoldern!

 

Facebook – för det senaste

Följ oss på Facebook 🙂 Här skriver vi löpande om aktuella händelser med mera.

 

Kontakt

Vill du veta mer, stödja oss eller bli medlem, hör av dig till
Caroline McGovern, ordf, 070 533 20 08
Helena Puula Niemonen, finsktalande, helena.p.niemonen@gmail.com, 070 231 94 24

e-post: eskilstuna@posk.se