Kom med och ta ansvar

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, ger möjlighet att ge och ta ansvar till förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bunden till ett allmänpolitiskt parti. POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

Vi är vad vi heter – partipolitiskt obundna med en stark vilja att ta ansvar som förtroendevalda utan att vara knutna till ett allmänpolitiskt parti. De fantastiska framgångarna vi rönte i kyrkovalet 2005 följde vi upp i kyrkovalet 2009 som ett starkt alternativ till andra nomineringsgrupper. Genom att vi associerade oss till den rikstäckande POSK-rörelsen blev vi ännu starkare i och med att vi fick våra egna företrädare på stifts- och riksnivå.

I valet till kyrkofullmäktige i Falu pastorat 2021 blev POSK näst största nomineringsgrupp med 9 av totalt 35 mandat och ca 26 % av rösterna. I kyrkorådet i Falu pastorat har POSK 3 platser och POSK  har anförtrotts uppdraget som andre vice ordförande i kyrkorådet.

Vi vill arbeta för levande församlingar med plats för olikheter.