POSK i Falun

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Falun bildades hösten 2007 på initiativ av ett antal företrädare och sympatisörer till nomineringsgrupperna För Levande Församlingar i Falu kyrkliga samfällighet och Kyrkans Väl i Hosjö. Från 2009 verkar vi under beteckningen POSK - partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Vi är vad vi heter – aktiva församlingsmedlemmar med en stark vilja att ta ansvar som förtroendevalda utan att vara knutna till ett allmänpolitiskt parti. De fantastiska framgångarna vi rönte i kyrkovalet 2005 följde vi upp i kyrkovalet 2009 som ett starkt alternativ till andra nomineringsgrupper. Genom att vi associerade oss till den rikstäckande POSK-rörelsen blev vi ännu starkare i och med att vi fick våra egna företrädare på stifts- och riksnivå.

I valet till kyrkofullmäktige i Falu pastorat 2017 blev POSK näst största nomineringsgrupp med 10 av totalt 35 mandat och ca 29 % av rösterna. I kyrkorådet i Falu pastorat har POSK 4 platser och POSK  har anförtrotts uppdraget som ordförande i kyrkorådet.

Vi vill arbeta för levande församlingar med plats för olikheter.