POSK i Sofia församling

Vad POSK Sofia står för:
• Kyrkan ska vara angelägen för nutidsmänniskan, styras av
engagerade människor - inte av partipolitik
• Vi vill att fler ska ha möjlighet att uppleva den omsorg och
trygghet som kyrkan erbjuder
• Kyrkan ska värna om andlighet, traditioner och levande kultur.

Klicka ovan på POSK Sofias inriktning och kandidater till Kyrkofullmäktige för ytterligare information.

Välkommen!

Kontaktperson:
Birgith Lannerö
birgith.lannero@gmail.com
070-779 33 78