POSK i Habo Pastorat

Ett stort tack till alla som röstade på oss i Kyrkovalet!

Vi är den största nomineringsgruppen i Habo pastorat.

För att se valresultatet klicka här

 

 

Lokalt handlingsprogram för POSK i Habo Pastorat mandatperioden 2022 – 2025

POSK har i många år arbetat i våra församlingar. Det är engagemanget i församlingen som ska vara grunden för alla förtroendevalda. Vår idé är att man ska kunna ta ansvar i Svenska Kyrkan utan att binda sig till något politiskt parti.

POSK i Habo pastorat (Habo – Gustav Adolf – Brandstorps församlingar) arbetar för:

-att värna våra kyrkor, där öppenhet och värme möter alla som kommer till gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel, begravning och övriga möten.

-att värna vårt diakonala arbete, så att vår kyrka ställer upp för den som behöver stöd, hjälp och tröst.

-att vidareutveckla gudstjänsten som kärnan i församlingens liv och möta människors olika behov, så att flera ges möjlighet att uttrycka sin tro och känna sig delaktiga.

-att låta kyrkan vara en självklar mötesplats för tro, livsfrågor och mänsklig gemenskap i alla åldrar.

-att värna om ett barn- och ungdomsarbete där varje barn får växa i en varm och trygg gemenskap och där det finns verksamhet för alla åldrar.

-att alla våra körer, med deltagare i olika åldrar, ska få ett brett utrymme i vår verksamhet och kunna utvecklas och blomstra.

-att idéella medarbetare uppmuntras och ges ansvar i församlingarnas olika verksamheter.

-att ge alla som önskar lärande och andlig fördjupning möjlighet att få detta.

-att pastoratets förvaltning av tillgångar ska vara långsiktiga samt etiskt och ekologiskt hållbara.

-att kyrkan ska vara en attraktiv arbetsplats med kontinuitet och stabilitet.

-att fortsätta verka för att 1% av kyrkoavgiften går till projekt i den del av världen där nöden är störst. Vi vill också fortsätta att värna ett hållbart nyttjande av jordens resurser, både lokalt och globalt.

-att utveckla verksamheten optimalt i Kyrkans Hus, för allas glädje.

 

 

För mer info kontakta:

Gun Andersson (ordförande)

gunbrukforalla@gmail.com

 

John Kilefors (medlems- och webansvarig)

john@kilefors.se