POSK i Habo Pastorat

 

För presentation klicka här

Välkommen till POSK i Habo Pastorat

Vårt lokala program inför mandatperioden 2017-2020

POSK har i många år arbetat i våra församlingar. Det är engagemanget i församlingen som ska vara grunden för alla förtroendevalda. Vår idé är att man ska kunna ta ansvar i Svenska kyrkan utan att binda sig till något politiskt parti.

POSK i Habo pastorat (Habo- Gustav Adolf- Brandstorps församlingar) arbetar för :

-att värna våra kyrkor där öppenhet och värme möter alla som kommer till gudstjänst, dop, vigsel och begravning.

-att värna vårt diakonala arbete så att vår kyrka kan ställa upp för dem av oss som behöver stöd, hjälp och tröst. Vi vill också hjälpa våra nya svenskar till en lättare integration.

-att vidareutveckla gudstjänsten som kärnan i församlingarnas liv. Vi vill arbeta för en gudstjänst som möter människors olika behov, så att  fler ges möjlighet att uttrycka sin tro.

-att låta kyrkan vara en självklar mötesplatser för tro, livsfrågor och mänsklig gemenskap i alla åldrar. Vi vill värna ett barn- och  ungdomsarbete där varje barn får växa i en varm gemenskap och där det finns verksamhet för alla åldrar. Vi vill värna t.ex. Öppet hus, anhöriggruppen, vuxengrupper, Öppna förskolan och stickcafé. Vi uppskattar och vill värna våra körsångare i alla åldrar.

-att ideella medarbetare efterfrågas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarnas olika grupper.

-att pastoratets tillgångar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

-att kyrkan skall vara en attraktiv arbetsplats med kontinuitet och stabilitet.

-att stärka öppenhet mot omvärlden med fokus på internationell solidaritet och rättvis handel. POSK vill fortsätta verka för att 1% av kyrkoavgiften går till projekt i den fattiga delen av världen. Vi vill också värna miljöarbetet både globalt och lokalt.

 

För mer info kontakta:

Christer Blomstrand

blomstrand.christer0@gmail.com

Anders Ström

ordförande