Biskopsvalet i Härnösand

Tidningen Dagen skriver om biskopsvalet i Härnösand. Stiftstyrelsens beredningsgrupp har tillfrågat Cecilia Nyberg, kyrkoherde i Täby församling, Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni och Sven Hillert, rektor på pastoralinstitutet i Uppsala.

Så här skriver Tidningen Dagen>>:

Tre personer klara för biskopsvalet i Härnösands stift. Provvalet den 2 juni avgör om de går vidare.

Stiftstyrelsens beredningsgrupp har till frågat Cecilia Nyberg, kyrkoherde i Täby församling, Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni och Sven Hillert, rektor på pastoralinstitutet i Uppsala. De tre är nu beredda att kandidera i biskopsvalet.

Cecilia Nyberg är 49 år, arbetar i Täby församling och har en mastersexamen i teologi. Hon bor i Stockholm men har rötterna i Ångermanland. Tidigare har hon bland annat varit kyrkoherde i Tyresö församling i tre år, jobbat en kort period på Svenska Röda Korset och en längre period som stiftsadjunkt för teckenspråkigt arbete.

Stefan Nilsson är 48 år och har arbetat fyra år som direktor på Ersta diakoni i Stockholm. Han bor i Sundsvall och veckopendlar till jobbet. Tidigare var han kyrkoherde i Sundsvall Gustav Adolfs och Skönsmons församlingar, och innan dess jobbade han på Härnösands stift.

Sven Hillert är 55 år, bosatt i Järvsö och teologie doktor i bibelvetenskap. Sedan 2001 arbetar han på pastoralinstitutet i Uppsala där präster utbildas, först som lärare och de senaste åtta åren som rektor. Tidigare var han församlingspräst i
Arboga.

Vid provvalet som hålls på Härnösands Teater har alla röstberättigade möjlighet att nominera kandidater. Minst fem personer, och alla som får fem procent eller mer av rösterna i provvalet, går vidare till biskopsvalet den 4 september om de är behöriga för uppdraget. Röstberättigade är präster och diakoner i Härnösands stift samt lika många förtroendevalda elektorer, sammanlagt
över 430 personer.

Kerstin Doyle

Vilka övriga kandidater kan vara aktuella för tjänsten som biskop i Härnösands stift?

Önskningar inför 2014

Är 2014 ett oskrivet blad? Nje… kanske inte egentligen. Flera saker vet vi redan nu ska hända. Vi vet att många församlingar och pastorat sedan den 1 januari i år har fått förändrade förutsättningar.

Vi vet att alla nya kyrkoråd och framförallt alla nya församlingsråd har tillträtt. Vi vet inte vad de kommer att göra – men vi vet att de under den kommande mandatperioden kommer att ta ansvar för den den av Svenska kyrkan som de är satta att förvalta.

Vi vet att vi kommer att välja nya biskopar under året i Härnösand och Lund. Vi vet att vår valde ärkebiskop Antje kommer att tillträda i juni.

Vi vet att kyrkohandbokens remiss kommer att behandlas. Vi vet att begravningsutredningen, fastighetsutredningen och utredningen om utjämningssystemet kommer att behandlas och diskuteras.

Vi vet ramarna och vi vet förutsättningarna, men vi vet inte hur det kommer att bli.

Min förhoppning är att 2014 blir starten på den mandatperiod där vi som är förtroendevalda väljer att sätta Jesus i centrum, att det är målet i alla våra beslut. Och att alla som inte är förtroendevalda också kan se att när de förtroendevalda gör sitt jobb, så handlar det i slutändan om att sätta Jesus i centrum.

Min förhoppning för 2014 är att vi får ett debattklimat som gör att de teologiska och andliga debatterna får en höjd, ett djup och en rymd och att de präglas av ödmjukhet och en önskan att förstå och göra sig förstådd.

Min förhoppning för 2014 är också att så många POSKare som möjligt tar chansen att komma till Uppsala den 11-12 januari och delta i POSKs kyrkodagar "Nyvald – Omvald" och nätverka med andra POSKare runt om i landet.

www.posk.se/kyrkodagar2014/

Programmet består av:

  • Rollen som förtroendevald – Anna Lundblad Mårtensson, förtroendevald bla i Kyrkostyrelsen
  • Stiftets uppgifter som regional nivå – Per Westberg från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med lång erfarenhet av kyrkomötet och stiftsfrågor.
  • Fastighetsutredningen och utjämningssystemet- Per Lindberg
  • Relationen som förtroendevald på stiftet i förhållande till kyrkomötet/lokal nivå – och som POSKare
  • Barnkonsekvensanalys – vad är det och hur gör vi? Hannah Kroksson fd Svenska Kyrkans Unga, nu Kyrkokansliet
  • Dela tro – dela liv – Svenska kyrkans missionprojekt. Maria Wingård, kyrkokansliet
  • Så här gick det för POSK i kyrkovalet. Lars-Gunnar Frisk
  • Sverigedemokraterna. Om deras program och närvaro i våra valda organ. Jonas Lindberg.

Varmt välkomna! Anmäl dig genast och betala in anmälningsavgiften, du hittar alla uppgifter på webbsidan.

Nya biskopar

Nu är det dags att börja leta efter flera nya biskopar. Lunds stift, Växjö stift och Härnösands stift har börjat sina rekryteringar.

Härnösands stift har lagt följande tidsplan skriver biskop Tuulikki på sin blogg>>

Stiftsstyrelsen har precis tagit beslutat om tidsplanen för biskopsvalet hos oss. Nomineringsvalet blir den 2 juni 2014, hearing i augusti och valet den 4 september. Ett eventuellt andra val blir den 18 samma månad. Jag kommer lägga ner staven den 6 december 2014. Den nya biskopen vigs av vår nya ärkebiskop i Uppsala domkyrka tredje advent, alltså den 14 december, och tas emot i vår egen domkyrka veckan efter.

Växjö stift kommer letar också ny biskop meddelar Kyrkans Tidning. Biskop Jan-Olof kommer att lägga ner staven till påsk 2015
Kyrkans Tidning: Tidsplan fastställd för Växjö-biskops stavnedläggning>>

Lunds stift blir ju av med sin biskop i juni nästa år – min gissning är att rekryteringen av en ny biskop kommer igång så snart som möjligt.

Det är ytterligare biskopar som inom de närmaste åren närmar sig pensionsåldern, så nu gäller det att hålla utkik efter goda, nya biskopar.

Med jämna mellanrum får vi dessa förändringar, det känns nästan som hela havet stormar. För alla ska upp och byta stolar med varandra.

Vår nye ärkebiskop heter Antje

Vår nye ärkebiskop heter Antje Jackelén. Hon fick flest röster i dagens val till ärkebiskop.

Det innebär att Svenska kyrkan för första gången har fått en kvinnlig ärkebiskop.

Gratulerar till det nya uppdraget, biskop Antje!

Jag känner biskop Antje lite grann eftersom hon sitter i mitt utskott (kyrkolivsutskottet) som en av två biskopar. Det jag har sett av henne är en duktig, kompetent präst och teolog som har ett helikopterseende på frågor där vi "vanliga" ledamöter sitter med vår församlingserfarenhet. När man får komplettera varandra så blir det bra!

 Svenska kyrkans pressmeddelande skriver>>
Biskop Antje Jackelén fick 55,9 procent av rösterna i ärkebiskopsvalet idag och därmed har Svenska kyrkan valt sin nya ärkebiskop.
Hon tas emot vid en tv-sänd högmässa i Uppsala domkyrka söndagen den 15 juni 2014 och är den första kvinna som valts till ärkebiskop i Svenska kyrkan.

– Jag är omtumlad och mycket glad och tacksam för det starka stödet. Det känns också bra att ha åtta månader att förbereda mig inför tillträdet. Under den tiden fortsätter jag mitt arbete som biskop i Lunds stift, säger biskop Antje Jackelén.

Preliminära röstsiffror i ärkebiskopsvalet:

Biskop Antje Jackelén, Lunds stift  55,9 %   174 röster
Biskop Ragnar Persenius, Uppsala stift  33,1 %   103 röster
Kyrkosekreterare Cristina Grenholm, kyrkokansliet Uppsala  7,1%   22 röster
Domprost Johan Dalman, Strängnäs  2,9 %   9 röster
Biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift  0,6 %   2 röster

Totalt antal möjliga röster: 325
(Stiftsstyrelserna/domkapitlen: 243 röster, kyrkostyrelsen: 15 röster, Uppsalas
präster/diakoner/elektorer: 67 röster)

Rapport från Härnösand stift

En kort rapport från POSK ordförande i Härnösands stift.
(uppdaterad 30 sept)

Inför valet 2013 var Härnösands stift den enda stiftsstyrelse som beslöt att använda sig av så kallad "inskränkt valbarhet" i samband med att man beslöt minska antalet valkretsar i stiftsfullmäktigevalet. De nya valkretsarna är Ångermanland, Medelpad och Jämtland/Härjedalen. Den inskränkta valbarheten innebär att en kandidat för att bli vald i en valkrets måste vara folkbokförd i den valkretsen.

För vår del hade vi en del problem att få till kandidater på de olika listorna men lyckades till sist med bra listor i de olika valkretsarna. I majoriteten av församlingarna i Jämtlands län ökade valdeltagandet. I Västernorrland var det tvärtom. I några församlingar i stiftet röstade så många som var femte medlem.

De sjuhundra röster som POSK har tappat kanske kan tillskrivas att Härnösands Domkyrkoförsamling saknade POSK-lista. Man kan också fundera över vilken påverkan den inskränkta valbarheten hade.

Lägsta valdeltagandet i Härnösands stift:
1.    Timrå församling 10,3 procent (+-0)
2.    Härnösands domkyrkoförsamling 10,5 procent (-2,5)
3.    Gudmundrå församling 10,6 procent (-4,0)
4.    Sundsvalls pastorat 10,7 procent (-1,4)
5.    Njurunda församling 10,8 procent (-2,4)
Sköns församling 10,8 procent (-1,6)
Tännäs-Ljusnedals församling 10,8 procent (-0,3)

Det som vi i Härnösands stift bör jobba med är att kolla varje församling och se vilka obundna grupperingar som finns där och på ett tidigt stadium erbjuda dessa att organisera sig i POSK. Idag finns det en hel del grupperingar som hänger löst utan någon koppling till ett riksförbund.

Härnösand 2013-09-23
Torkel Selin
POSK Härnösands stift