Biskopsvalet i Härnösand

Tidningen Dagen skriver om biskopsvalet i Härnösand. Stiftstyrelsens beredningsgrupp har tillfrågat Cecilia Nyberg, kyrkoherde i Täby församling, Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni och Sven Hillert, rektor på pastoralinstitutet i Uppsala.

Så här skriver Tidningen Dagen>>:

Tre personer klara för biskopsvalet i Härnösands stift. Provvalet den 2 juni avgör om de går vidare.

Stiftstyrelsens beredningsgrupp har till frågat Cecilia Nyberg, kyrkoherde i Täby församling, Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni och Sven Hillert, rektor på pastoralinstitutet i Uppsala. De tre är nu beredda att kandidera i biskopsvalet.

Cecilia Nyberg är 49 år, arbetar i Täby församling och har en mastersexamen i teologi. Hon bor i Stockholm men har rötterna i Ångermanland. Tidigare har hon bland annat varit kyrkoherde i Tyresö församling i tre år, jobbat en kort period på Svenska Röda Korset och en längre period som stiftsadjunkt för teckenspråkigt arbete.

Stefan Nilsson är 48 år och har arbetat fyra år som direktor på Ersta diakoni i Stockholm. Han bor i Sundsvall och veckopendlar till jobbet. Tidigare var han kyrkoherde i Sundsvall Gustav Adolfs och Skönsmons församlingar, och innan dess jobbade han på Härnösands stift.

Sven Hillert är 55 år, bosatt i Järvsö och teologie doktor i bibelvetenskap. Sedan 2001 arbetar han på pastoralinstitutet i Uppsala där präster utbildas, först som lärare och de senaste åtta åren som rektor. Tidigare var han församlingspräst i
Arboga.

Vid provvalet som hålls på Härnösands Teater har alla röstberättigade möjlighet att nominera kandidater. Minst fem personer, och alla som får fem procent eller mer av rösterna i provvalet, går vidare till biskopsvalet den 4 september om de är behöriga för uppdraget. Röstberättigade är präster och diakoner i Härnösands stift samt lika många förtroendevalda elektorer, sammanlagt
över 430 personer.

Kerstin Doyle

Vilka övriga kandidater kan vara aktuella för tjänsten som biskop i Härnösands stift?