Önskningar inför 2014

Är 2014 ett oskrivet blad? Nje… kanske inte egentligen. Flera saker vet vi redan nu ska hända. Vi vet att många församlingar och pastorat sedan den 1 januari i år har fått förändrade förutsättningar.

Vi vet att alla nya kyrkoråd och framförallt alla nya församlingsråd har tillträtt. Vi vet inte vad de kommer att göra – men vi vet att de under den kommande mandatperioden kommer att ta ansvar för den den av Svenska kyrkan som de är satta att förvalta.

Vi vet att vi kommer att välja nya biskopar under året i Härnösand och Lund. Vi vet att vår valde ärkebiskop Antje kommer att tillträda i juni.

Vi vet att kyrkohandbokens remiss kommer att behandlas. Vi vet att begravningsutredningen, fastighetsutredningen och utredningen om utjämningssystemet kommer att behandlas och diskuteras.

Vi vet ramarna och vi vet förutsättningarna, men vi vet inte hur det kommer att bli.

Min förhoppning är att 2014 blir starten på den mandatperiod där vi som är förtroendevalda väljer att sätta Jesus i centrum, att det är målet i alla våra beslut. Och att alla som inte är förtroendevalda också kan se att när de förtroendevalda gör sitt jobb, så handlar det i slutändan om att sätta Jesus i centrum.

Min förhoppning för 2014 är att vi får ett debattklimat som gör att de teologiska och andliga debatterna får en höjd, ett djup och en rymd och att de präglas av ödmjukhet och en önskan att förstå och göra sig förstådd.

Min förhoppning för 2014 är också att så många POSKare som möjligt tar chansen att komma till Uppsala den 11-12 januari och delta i POSKs kyrkodagar "Nyvald – Omvald" och nätverka med andra POSKare runt om i landet.

www.posk.se/kyrkodagar2014/

Programmet består av:

  • Rollen som förtroendevald – Anna Lundblad Mårtensson, förtroendevald bla i Kyrkostyrelsen
  • Stiftets uppgifter som regional nivå – Per Westberg från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med lång erfarenhet av kyrkomötet och stiftsfrågor.
  • Fastighetsutredningen och utjämningssystemet- Per Lindberg
  • Relationen som förtroendevald på stiftet i förhållande till kyrkomötet/lokal nivå – och som POSKare
  • Barnkonsekvensanalys – vad är det och hur gör vi? Hannah Kroksson fd Svenska Kyrkans Unga, nu Kyrkokansliet
  • Dela tro – dela liv – Svenska kyrkans missionprojekt. Maria Wingård, kyrkokansliet
  • Så här gick det för POSK i kyrkovalet. Lars-Gunnar Frisk
  • Sverigedemokraterna. Om deras program och närvaro i våra valda organ. Jonas Lindberg.

Varmt välkomna! Anmäl dig genast och betala in anmälningsavgiften, du hittar alla uppgifter på webbsidan.