Fem vidare i biskopsvalet i Härnösand

Fem personer, tre kvinnor och två män, gick vidare i biskopsvalet i Härnösand skriver Kyrkans Tidning och stiftet på sin webbsida.

Så här skriver Kyrkans Tidning>>:
Fem personer gick vid dagens nomineringsval vidare till biskopsvalet i  Härnösands stift. Flest röster fick Sven Hillert, rektor på pastoralinstitutet i Uppsala.

Vid dagens (1 juni) nomineringsval till biskop i Härnösands stift röstade 77 procent av de röstberättigade, det vill säga 336 personer. Röstberättigade är alla präster och diakoner anställda i Härnösands stift och lika många förtroendevalda elektorer, samt stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. 

Så här fördelades rösterna i nomineringsvalet:

90 röster: Sven Hillert, 55 år, präst, teologie doktor, rektor på pastoralinstitutet i Uppsala, bor i Järvsö.

80 röster: Cecilia Nyberg, 49 år, präst, mastersexamen i teologi, kyrkoherde i Täby församling, bor i Stockholm med rötterna i Ångermanland.

66 röster: Eva Nordung Byström, 57 år, präst, teologie kandidat, kyrkoherde i Arnäs och Gideå-Trehörningsjö församlingar, kontraktsprost i Örnsköldsviks kontrakt, bor i Moliden.

59 röster: Göran Lundstedt, 46 år, präst, teologie doktor, distriktschef i Sundsvall Gustav Adolfs församling, försteredaktör på Svensk kyrkotidning, bor i Uppsala.

25 röster: Ninni Smedberg, 55 år, diakon, teologie kandidat, direktor på Vårsta diakonigård, bor i Härnösand. 

Om samtliga kandidater som nu röstats fram blir behörighetsförklarade av Svenska kyrkans ansvarsnämnd, kommer det att vara dessa fem det står emellan vid det faktiska biskopsvalet den 4 september.
Hanna Wallsten

Den som väljs till biskop den 4 september kommer sedan att vigas till biskop i Uppsala domkyrka den 14 december.

Härnösands stifts webbsida om biskopsvalet>>

Härnösands stift mer om biskopsvalet>>

Läs mer om biskopskandidaterna>>